Gebiedsontwikkeling Houthaven Amsterdam

100% klimaatneutraal door koude uit oppervlaktewater

Gemeente Amsterdam en partners Nuon Vattenfall en Afval Energiebedrijf Amsterdam passen voor het eerst in Nederland op grote schaal de combinatie van stadswarmte en comfortkoeling met koude uit oppervlaktewater toe. IF Technology heeft het duurzame totaalconcept van de koudecentrales ontwikkeld.

Energie uit oppervlaktewater wordt een drijvende kracht voor het behalen van onze klimaatdoelstellingen.

Pepijn Wennekers - Senior adviseur IF Technology

Bij het ontwerp van de koeling voor de Houthaven stond vast dat de impact op het milieu zo klein mogelijk moest zijn en dat er een energieneutraal systeem zou worden opgetuigd. Onttrekking van koude uit het oppervlaktewater van het IJ voldoet aan de klimaatneutrale doelstelling van de gemeente Amsterdam en haar projectpartners. In het voorjaar en de herfst wordt koude aan het IJ onttrokken en direct aangevoerd op het primaire distributienet.

Nieuwbouwproject in de Houthaven behoort tot één van de negentien Excellente projecten die door het Rijk zijn aangewezen.

In de winter, als het IJ op zijn koudst is, wordt koude gewonnen en opgeslagen in een bodemenergiesysteem. Deze koude wordt vervolgens in de zomer, als het IJ te warm is om efficiënt mee te koelen, onttrokken om het distributienet te voeden. Per bouwdeel wordt de koude via een warmtewisselaar afgegeven aan het secundaire distributienet alwaar het water in de verdeler ten behoeve van de vloerkoeling terechtkomt. De verwarming geschiedt via stadswarmte. Iedere bewoner of gebouwgebruiker kan naar eigen behoefte koelen en verwarmen, omdat het verwarming -en koelsysteem gescheiden van elkaar functioneren. Naast het ontwikkelen van het totaalconcept van de koudecentrales heeft IF Technology de benodigde vergunningen aangevraagd, het ontwerp en aanbestedingsdocumenten opgesteld en de directievoering tijdens realisatie verzorgd.