Blog

Autonomie aan de voorkant klinkt leuk, maar goed buurmanschap levert meer op

25 november 2019

De geschiedenis van IF Technology kenmerkt zich door continue perspectiefwisseling. Van de ene technologie naar de andere. Van technologie als geheel naar de belangen van individuele eigenaren, beheerders of een collectief.

In technisch opzicht is alles rond. Het is allang geen blanco landschap meer, het is een mindset die bestuurlijke regie vraagt en lef om elkaar te durven vinden in wederzijds belang. Want zo makkelijk als het technisch gaat: alles inpassen, zo ingewikkeld is het om partijen organisatorisch, juridisch en contractueel aan elkaar te verbinden. Emoties, bedrijfsbelangen en toekomstplannen spelen altijd mee.

Onze aanpak is beproefd

IF is inmiddels meester in het oprekken van ruimte en tijd. We beheersen de technologieën, overzien het publieke en private speelveld en de belangen daarin. We weten wat waar beschikbaar is en zien de samenhang om ook op de langere termijn klimaat- en duurzaamheidsambities te realiseren.