Nieuws

Je bestaande klimaatinstallatie verduurzamen? Instituut Verbeeten laat zien dat het kan.

15 september 2017

Past deze warmtepomp wel door de deur van de fietskelder? Hoe ver kan de stooklijn naar beneden zonder dat het te koud wordt? Deze, en nog veel meer praktische vragen zijn we tegengekomen bij de verduurzaming van de bestaande klimaatinstallatie van Instituut Verbeeten in Tilburg.

Verbeeten is, zoals bij veel zorginstellingen, een organisch gegroeid geheel. Deels oudbouw, deels nieuwbouw. Deels verwarmd door een ketel, deels door een omgebouwde koelmachine en bodemenergie. Hetzelfde geldt voor de klimaatinstallatie. In de loop der jaren heeft elke aanpassing energetische voordelen gebracht, met als nadeel dat de complexiteit van de installatie toenam.

Verduurzamen, zonder dat het proces er onder mag lijden, is daarom geen makkelijke opgave: niet alleen op technisch vlak, maar ook op financieel en organisatorisch vlak zijn er meerdere uitdagen. Er kan geen standaardconcept van de plank getrokken worden. Terugverdientijden zijn langer. Maar de installatie moet wel redundant zijn en blijven, ook tijdens de aanpassingen. De klimaatinstallatie van Instituut Verbeeten kan immers niet ‘even een weekje’ uit de running.

De energievoorziening wordt duurzamer...

 

 

De vraag die Verbeeten in eerste instantie had was: kunnen we het bodemenergiesysteem meer inzetten? Het is immers zonde om een dergelijke duurzame installatie niet maximaal te laten draaien. En de bronnen deden zo’n vijftig procent van wat er binnen de vergunning mogelijk is.

De eerste stap die we hebben gezet is het aansluiten van de serverruimtes op de gebouwinstallatie. De koeling van deze ruimtes is hiermee robuuster én duurzamer. Omdat deze serverruimtes continue koude vragen, is het nodig om ook meer warmtevragers aan te sluiten op de gebouwinstallatie. Hiermee kan voldoende koude worden geladen en blijven de bronnen in balans. Nu zijn we aan het onderzoeken hoe we meer warmte kunnen leveren met het bodemenergiesysteem.

Nog nog fietskelder, straks technische ruimte
Nu nog fietsenkelder. Straks de technische ruimte?


Deze aanpassingen vragen om keuzes en nader onderzoek. Mag de fietskelder een technische ruimte worden? Is het plafond hoog genoeg voor een buffervat? Zijn de oude tekeningen nog beschikbaar? Hoe dragen we informatie zo goed mogelijk over?

Een bestaande situatie verduurzamen is dus op meerdere vlakken een uitdaging. Maar een bijkomend voordeel is dat de totale klimaatinstallatie eens goed onder de loep wordt genomen en de bestaande installatie vereenvoudigd kan worden. En dit komt het rendement van de installatie weer ten goede, omdat de installatiedelen beter op elkaar worden afgestemd. 

... en de klimaatinstallatie eenvoudiger

 

 

We werken met veel plezier aan de installatie voor Instituut Verbeeten. Stap voor stap voeren we aanpassingen door, die leiden tot een steeds robuustere en duurzamere klimaatinstallatie. En gasloos lijkt steeds minder ver weg.