Webinar

Bodemenergie 24 juli 2020

Save the Date: Leuk dat je interesse hebt in dit webinar rondom bodemenergie.

Een optimaal werkend bodemenergiesysteem samen met de buurman

Nu alle woningen van het gas af moeten, zal het aantal bodemenergiesystemen (al dan niet gecombineerd met aquathermie)  snel toenemen. De ruimte in de ondergrond zal beperkend worden. Samenwerken lijkt onontkombaar. In deze webinar bespreken we de kansen die dit de eigenaren van bestaande bodemenergiesystemen biedt? Kan hun bodemenergiesysteem bijdragen aan de verduurzaming van woningen in de omgeving en hebben zij daarmee wellicht goud in handen?
 

De agenda voor het Webinar:


14:00 - 14:10 – Een goed begin
1000 woningen per dag van het gas af om de klimaatdoelen gebouwde omgeving te halen voor peildatum 2030. Welke technieken zijn nu al beschikbaar en welke zijn naar verwachting inzetbaar voor hernieuwbare warmte en koude voor de gebouwde omgeving. Wat is de visie van ons panel Rory van der Heide en Liesbeth van Hilten.

14:10 – 14.50 – Liever een goede buur dan een verre…
Drie decennia bodemenergie en terabytes aan meetdata laat het duidelijk zien. Voorzichtige ontwerpnormen resulteren in overgedimensioneerde systemen. Veelal groot genoeg om niet alleen zelfvoorzienend te zijn maar ook groot genoeg om de buurman aan te sluiten. Welke mogelijkheden zijn er kijkend vanuit reeds bestaande installaties en welke kansen biedt dit voor de eigenaren van deze installaties? We bespreken de mogelijkheden om panden alsnog volledig gasloos te maken en onderzoeken de kansen om de overcapaciteit door te leveren aan omliggende gebouwen.

14:50 - 15:00 – Stedelijke inbreiding als doorkijkje naar een duurzame toekomst
Op verschillende plekken in Nederland is grootschalige stedelijke inbreiding in voorbereiding met duizenden woningen op kleine oppervlaktes.
Wat hier qua ordening voor energie speelt is een doorkijkje naar de toekomst van de bestaande bouw. Hoe kan het voeren van regie op de ondergrond hier sturend zijn op zowel de nieuwbouw als meekoppelkansen creëren voor de aanwezige bestaande bouw. En welke rol spelen bestaande energiesystemen hierin. Nieuwbouw faciliteert bestaande bouw en andersom

15:00 – 15.15 - Vraag en antwoord met afsluiting webinar
 
 
Samen op een interactieve manier de potentie en technologische mogelijkheden van Bodemenergie bespreken.