Nieuws

Bodemenergie maakt verlaging aardgasproductie mogelijk

28 april 2016

De aardgaswinning in noord Nederland wordt teruggeschroefd. Hoeveel zou bodemenergie kunnen bijdragen aan het terugdringen van het aardgasverbruik? Lees het hieronder.

Het Groningen gasveld is één van de grootste gasvelden ter wereld. Sinds de jaren 60 wordt hier gas gewonnen, maar niet zonder gevolgen. Door de toename van aardbevingen, is besloten de gaswinning terug te schroeven.

Duurzame energietechnieken zijn er in vele vormen. Veel van die technieken produceren duurzame elektriciteit. Maar het mooie van bodemenergie is, dat ze (onder andere) duurzame warmte leveren. Daardoor draagt bodemenergie bij aan het terugdringen van het gasverbruik. Vormen van bodemenergie zijn WKO-systemen en geothermie.

Bijdrage WKO in m3 gas


De bijdrage van duurzame warmte door WKO is in Nederland de afgelopen jaren fors gegroeid (zie onderstaand figuur). Momenteel wordt in Nederland met WKO jaarlijks 5.000.000 GJ aan energie bespaard. Omgerekend wordt momenteel jaarlijks 170 miljoen m3 aan aardgas bespaard. Wanneer de gemiddelde groei doorzet, loopt dit op tot een besparing van 255 miljoen m3 in 2020.

 

Bijdrage geothermie in m3 gas


Geothermie is relatief nieuw in Nederland, maar maakt een enorme groei door (zie onderstaand figuur). Deze groei wordt mede gestimuleerd door de SDE+, een exploitatiesubsidie vanuit de overheid. Geothermie wordt vooral toegepast in de tuinbouw, maar er liggen ook goede kansen in de industrie en bij warmtenetten/woningbouw. Momenteel wordt omgerekend jaarlijks 50 miljoen m3 aan aardgas bespaard. Wanneer de groeitrend doorzet, kan geothermie in 2020 het aardgasverbruik in Nederland met wel 245 miljoen m3 terugdringen.

 

Bodemenergie levert dus een belangrijke bijdrage in het terugdringen van de aardgaswinning. In 2020 kan jaarlijks wel 500 miljoen m3 aan aardgas bespaard worden. Dit komt overeen met het gasverbruik van ruim 300.000 woningen.

150.000 keer de wereld rond

Een ander belangrijk voordeel is dat door de inzet van bodemenergie fors bespaard wordt op de CO2 uitstoot. In 2020 wordt bij de genoemde gasbesparing per jaar 500.000 ton aan CO2 bespaard. Wanneer stroom groen wordt ingekocht, loopt de CO2 besparing zelfs op tot 900.000 ton per jaar. Dit laatste komt overeen met 5.700 miljoen autokilometers, oftewel bijna 150.000 keer de wereld rond.