BodemenergieOnline

Bodemenergiesoftware helpt de overheid

Bent u als vergunningverlener, handhaver of beleidsmaker een hoop tijd kwijt aan de AMvB Bodemenergie? En zou u dit graag anders zien? Met de ICT-totaaloplossing van BodemenergieOnline is uw administratieve rompslomp verleden tijd. Voortaan zijn uw meldingen en vergunningaanvragen voor open en gesloten bodemenergiesystemen een fluitje van een cent.

BodemenergieOnline vermindert de werklast bij de overheid met meer dan 50%

Rutger Wierikx, senior adviseur IF Technology

 

Register

BodemenergieOnline bevat een register waarin een bevoegd gezag alle bodemenergiesystemen kan registreren. Hiermee is BodemenergieOnline de lokale basis voor de vulling van het Landelijke Grondwater Register (LGR). Naast het basisregister biedt BodemenergieOnline ook de mogelijkheid om de interferentie te toetsen.

Interferentietoets

Voor vergunningverleners en beleidsmedewerkers bevat BodemenergieOnline een geavanceerde rekentool om negatieve interferentie met bestaande bodemenergiesystemen te berekenen. Onderlinge negatieve interferentie van WKO-systemen is immers niet toegestaan conform de AMvB. De interferentietoets houdt ondermeer rekening met specifieke lokale factoren zoals aanwezige bekende WKO-systemen, capaciteit en opbouw en samenstelling van de ondergrond. Complexe toetsing wordt hiermee toegankelijk gemaakt voor alle vergunningverleners.

Achtergrond

BodemenergieOnline is een publiek-private ICT-voorziening dat is ontwikkeld rond het thema bodemenergie. BodemenergieOnline is volop in beweging. De basis is gelegd in 2012 op initiatief van de provincie Drenthe door de ontwikkeling van een zelfstandige internetapplicatie voor de registratie van open bodemenergiesystemen, de zogenaamde WKO-Beheertool.

In de 2013 heeft de provincie Noord-Brabant de doorontwikkeling mogelijk gemaakt, waarbij de focus is gelegd op de ondersteuning van de AMvB Bodemenergie. Hiermee zijn o.a. gesloten bodemenergiesystemen toegevoegd en zijn de processen in overeenstemming gebracht met de AMvB Bodemenergie. Daarnaast is ook de interferentietoets ontwikkeld.

Uw voordelen op een rij

 • alle taken uit AMvB Bodemenergie van A tot Z geregeld
 • laagdrempelige toegang tot gemeenschappelijke software via internet
 • goede ondersteuning door deskundige partijen
 • lage implementatie- en investeringskosten
 • geen ICT-beheerkosten (Software as a Service)
 • geen papieren dossiers meer
 • aanvragen voldoen aan de registratieplicht en de archiveringswet
 • duidelijk inzicht in de wettelijke termijn afhandeling
 • helder overzicht van al uw aanvragen
 • u bespaart uzelf tijd en moeite
 • volkomen inzichtelijk waar de open en gesloten bodemenerigesystemen op de kaart liggen
 • handmatig invullen van de interferentietoets niet meer nodig

Lees meer over BodemenergieOnline op www.bodemenergieonline.nl