Nieuws

Hoe functioneert bodemenergie in de praktijk?

4 juli 2016

Samen met Rinske de Jong van RVO hebben we de werking van bodemenergiesystemen in de praktijk onderzocht. Hiervoor zijn 125 open systemen bekeken. Wat blijkt? Bodemenergiesystemen presteren steeds beter.

125 Open systemen voor warmte- en koudeopslag (WKO) zijn geanalyseerd op 3 factoren:

  • het temperatuurverschil tussen de warme en koude bron
  • energiebalans
  • de verpompte hoeveelheid grondwater

"Het onderzoek is een update van eerdere onderzoeken uit 2006 en 2009. Uit de update blijkt dat de systemen veel minder water verpompen tussen de warmte- en koudebron. Waarschijnlijk komt dit door een beter beheer en onderhoud van de systemen” (www.RVO.nl).  

Dit is een beeld wat wij in de praktijk ook zien: door aandacht voor systemen en soms eenvoudige (technische) aanpassingen, kunnen systemen een hoger rendement behalen. Goed voor u als eindgebruiker! Meer weten over het verbeteren van de exploitatie van uw systeem?  Neem contact op Liesbeth van Hilten.

Voor een uitgebreid bericht en voor het downloaden van het volledige rapport kun je terecht op de site van RVO