Nieuws

Dag van de Zeeuwse bodem

21 april 2016

Hoe werkt de beoordeling van meldingen voor gesloten bodemenergiesystemen in de praktijk? Ronald Wennekes legt dit uit tijdens de Dag van de Zeeuwse Bodem die 21 april 2016 werd gehouden in Heinkenszand. Aan de hand van een aantal tips en trucs legt hij uit waar je bij het indienen van een melding op moet letten om de procedure zo soepel mogelijk te laten verlopen.

Sinds 2013 zijn gesloten bodemenergiesystemen melding- of vergunningsplichtig in het kader van het Wijzigingsbesluit Bodemenergiesystemen. De gemeente Goes heeft sinds de invoering van het wijzigingsbesluit een flink aantal meldingen voor bodemenergie verwerkt. “In een aantal gevallen is de beoordeling van de melding prima zelf te doen”, aldus Ton Feijtel van de gemeente Goes. “Echter, in de specifieke gevallen wanneer er meerdere systemen vlakbij elkaar gerealiseerd worden, is de beoordeling van de melding ingewikkeld. Dan is het fijn om terug te kunnen vallen op specialistische kennis. Ronald heeft ons in die gevallen geholpen om de situatie adequaat te beoordelen”. 

Gemeente Goes handelt meldingen gesloten bodemenergiesystemen snel en effectief af

 

 

 

Vanuit de praktijk worden nu de tips en trucs gedeeld. Enerzijds om de installateur adviezen te geven voor het juist indienden van de melding en anderzijds om het bevoegd gezag handvaten te geven over hoe om te gaan met de meldingen. We hopen hiermee dat de kennis en kunde over gesloten bodemenergiesystemen in Zeeland wordt vergroot.