Nieuws

De conditie van WKO bronnen nu ook te monitoren via Lift

15 juni 2015

Het uitgangspunt van energiemonitoring door Lift is het toegankelijk maken van allerlei projectinformatie, zoals: ontwerpuitgangspunten, performance van de installatie, vergunningseisen en onderhoudsrapporten. Omdat de bronnen een essentieel onderdeel zijn van elke WKO installatie wordt daar wordt nu een module aan toegevoegd die de conditie van de bronnen inzichtelijk maakt.

 

Wat is lift?
Vanaf de start in 2008 richten wij ons met Lift op energiemonitoring en energiemanagement in combinatie met informatiemanagement. Door continue inzicht te geven in de werking en inzet van een klimaatinstallatie of energiecentrale zorgen we voor inzicht en grip bij de eigenaar/exploitant. Dit is essentieel voor proactief beheer! Zodoende geven we inzicht in het primaire energieverbruik en het rendement van de eigen energieopwekking. Daarnaast maken we inzichtelijk hoe energie-efficiënt primaire energie wordt omgezet naar warmte en koude. Bovendien is vanaf het begin het wettelijk kader (vergunningen, overheidsbeleid) een belangrijke pijler. Vorig jaar is daar monitoring op comfort bijgekomen en nu de module bronconditie.

Wat doet de module bronconditie?
De nieuwe module bronconditie maakt continue inzichtelijk wat de capaciteit van een bron is. De capaciteit van een bron wordt uitgedrukt in specifiek debiet. Het specifiek debiet geeft aan hoe groot het debiet is dat een bron kan leveren op opnemen. We drukken het specifiek debiet uit in m3/uur*m. Dit houdt in dat we bekijken hoeveel debiet een bron kan leveren of opnemen voordat een meter verhoging/verlaging wordt bereikt. Omdat het specifiek debiet lineair verloopt is dit een goede maatstaf om de capaciteit een bron te meten en daarmee de bronconditie te bepalen. Neemt de capaciteit van een bron af, dan loopt het specifiek debiet terug. De gemeten capaciteit wordt vergeleken met de opleverwaarden en met de gemeten capaciteit tijdens onderhoud.

Het meten van de capaciteit van een bron in bedrijf is niet eenvoudig. Om de capaciteit nauwkeurig te kunnen bepalen moeten een aantal variabelen worden gefilterd. Natuurlijke stijghoogteveranderingen in het pakket bijvoorbeeld en de onderlinge beïnvloeding van bronnen. Dit laatste is vooral een item bij systemen met meerdere doubletten (meerdere koude en warme bronnen).

Waarom zou ik de broncapaciteit continue inzichtelijk willen hebben?
Bronnen zijn een robuuste, maar kostbare asset in een duurzame installatie waarbij gebruik wordt gemaakt van bodemenergie. Ervaring leert dat bronnen bij goed beheer lang mee kunnen gaan. We monitoren met Lift bodemenergiesystemen die in het begin van de jaren ’90 in gebruik zijn genomen en nog steeds prima functioneren. Een levensduur van 30 jaar is voor bronnen goed haalbaar mits zorgvuldig ontworpen, op de juiste wijze gerealiseerd en goed onderhouden. Goed onderhoud in de exploitatiefase is dus belangrijk.

Met goed onderhoud bedoelen we de goede onderhoudsacties op het juiste moment. Het ‘te’ vaak uitvoeren van onderhoud leidt tot onnodige onderhoudskosten, terwijl te weinig onderhoud kan leiden tot verslechtering van de broncapaciteit. Ervaring leert dat bronverstopping niet altijd kan worden hersteld. De juiste onderhoudsactie op het juiste moment is dus van wezenlijk belang!

Met de nieuwe module bronconditie houden we continue vinger aan de pols en wordt de capaciteit van de bron regelmatig bepaald. Bovendien biedt deze module de mogelijkheid om onderhoudsgegevens (bepaling specifiek debiet) toe te voegen.


Standaard rapport bronconditie (maandelijks in de inbox)

Door de module bronconditie bij jouw bodemenergiesysteem in te zetten, heb je continue inzicht in de capaciteit van de bronnen en kun je nauwkeurig bepalen wanneer preventief en correctief onderhoud dient plaats te vinden. Bovendien kan worden getoetst of het uitgevoerde onderhoud het juiste effect heeft gehad op de capaciteit van de bron.

Asset management, hoe verder?
Asset management wordt steeds meer gemeengoed bij de exploitatie van klimaatinstallaties en energiecentrales. Het functioneren van bronnen, warmtepompen, maar ook van PV-cellen gaat verder dan het energetisch functioneren. Het bepalen van  het specifieke onderhoud en het tijdstip waarop dit moet plaatsvinden staat nog in de kinderschoenen. Het monitoren op capaciteit, maar ook op de intensiteit van het gebruik aan de hand van draaiuren en start-stops geeft veel inzicht en houvast. Daar willen wij graag verder mee.

Ben je benieuwd naar onze ideeën? Wij zijn in ieder geval benieuwd naar die van jou! Tijd voor een gesprek? Neem gerust contact met ons op voor een vrijblijvend overleg.