nieuws

De werking van bronpompen in een bodemenergiesysteem

1 juni 2015

Het mei nummer van vakblad TVVL Magazine is een special over pompen in de installatietechniek. In bodemenergiesystemen is de bronpomp het belangrijkste pomponderdeel van de installatie.

Bij bodemenergiesystemen worden bronnen geboord om grondwater te onttrekken en weer in de bodem te retourneren om op deze wijze energie in de bodem op te slaan dan wel te onttrekken om aan te wenden voor koeling dan wel verwarming. Om dit grondwater te kunnen onttrekken uit de bronnen zijn bronpompen nodig.  Deze bronpompen hebben hetzelfde werkingsprincipe als de gangbare centrifugaal circulatiepompen. Toch zijn er verschillen. Wat zijn dit voor pompen? Hoe werken ze? Hoe zit het met het pomprendement? Hoe wordt de pomp gekoeld? En wat is frequentieregeling? Lees het in het TVVL artikel: http://issuu.com/iftechnology/docs/artikel_bronpompen_tvvlmagazine_c239afd5df3c14