Realisatie Centrumverpleeghuis Liduina in Boxtel

Een geslaagde realisatie staat of valt met specialistische kennis

Centrumverpleeghuis Liduina in Boxtel was nog maar net gestart met de uitvoering van het  bodemenergiesysteem, toen het al spaak liep. De relatie tussen opdrachtgever en aannemer stond op gespannen voet. IF bood zijn diensten aan en zette het project weer op de rails. Door rechtstreekse en heldere communicatie met de uitvoerende partij wisten we vertragingen terug te dringen en bleven onvoorziene uitgaven binnen de perken. Bij de oplevering stond er een zeer tevreden klant die ons nog altijd inschakelt voor het beheer.

Het is voor opdrachtgevers vaak lastig te erkennen dat ze niet ter zake kundig zijn. Terwijl professionele begeleiding juist in de voorbereiding en uitvoering veel geld kan besparen.

Rory van der Heide, manager team uitvoering en exploitatie, IF Technology

Vanwege negatieve ervaringen met ingehuurde partijen, besloot het verpleeghuis in eerste instantie zelf de realisatie van hun WKO te begeleiden. Lastig, want het is specialistisch werk met hele eigen risico’s. Gelukkig wisten wij hun vertrouwen te winnen en namen de klus over. Naar tevredenheid. Dankzij 25 jaar ervaring met bodemenergie en de benodigde technische, juridische en organisatorische kennis, pakken we voor elke opdrachtgever moeiteloos de regie op. Tussen 2013 en 2014 pompte het systeem bij Liduina 115.000 m³ grondwater uit de bronnen en leverde daarmee 560 MWht aan energie, in de vorm van warmte voor de warmtepompinstallatie en koude voor de luchtbehandeling.

Met de WKO bespaart het verpleeghuis jaarlijks € 21.000,- aan energiekosten ten opzichte van een conventionele installatie op gas en elektriciteit. En zo is het systeem goed op weg om de beoogde terugverdientijd waar te maken. De snelheid hiervan had nog hoger kunnen zijn als IF zijn opdrachtgever had mogen begeleiden bij het bestek en de daarop volgende contractonderhandelingen. Met onze gespecialiseerde kennis hadden we hen vooraf kunnen behoeden voor onverwachte kosten achteraf. Wij kennen de technische toetsen en weten risico’s beter af te dekken. 

Een professionele begeleiding in de uitvoeringsfase is goud waard. Daarmee heeft u iemand aan tafel met overkoepelend inzicht in de te volgen stappen en de te benaderen partijen. Tijdens zo’n relatie leer je elkaar goed kennen. Dat is belangrijk, ook voor het vervolg. Zo adviseerden wij het verpleeghuis de exploitatie van het systeem niet aan derden uit handen te geven. Hun technisch beheerder is kundig genoeg om dit op te pakken. Wij begeleidden hem daarbij en droegen de benodigde kennis over. Nu profiteert het verpleeghuis zelf van de energiebesparing. 

 

Zorg voor een contract waarin de producteigen risico’s van bodemenergie expliciet zijn vastgelegd.

 

 

 

De voordelen van professionele begeleiding van de uitvoeringsfase zijn legio:

  • IF voorkomt uitvoeringsfouten en 30 jaar bijbehorende ergernis,
  • IF legt toetsingskader voor aannemers vast,
  • IF anticipeert voortvarend op onverwachte gebeurtenissen,
  • IF kent de werk- en denkwijze van aannemers,
  • IF behoudt het overzicht,
  • IF draagt slimme oplossingen aan die kosten besparen,
  •  IF stelt prioriteiten en ontzorgt de opdrachtgever.