Ontwerp

Een onafhankelijk ontwerp loont

Advies kost geld, dus waarom zou u hier toch voor kiezen? Zeker bij grotere projecten is het ontwikkelen van een bodemenergiesysteem een complexe opgave. U komt voor heel veel keuzes te staan. Natuurlijk hebben ook de aannemer en installateur volop ideeën en oplossingen. Maar hebben zij alle opties in beeld en weten zij wat toegestaan is? IF brengt alle mogelijkheden in kaart en zoekt uit of die technisch kunnen en juridisch mogen. En belangrijker nog, wij berekenen wat de installatie u concreet oplevert.

“Al vanaf het begin heb ik het BRL11000 certificaat op zak. Daarmee waarborgt IF de kwaliteit van mijn advies. Belangrijk, want een goed advies vooraf kan veel ellende voorkomen.

Wilfried Huis in ’t Veld - Senior adviseur IF Technology

Ons ontwerp omvat antwoorden op uw vragen, maar ook op die van de overheden of andere stakeholders. Deze antwoorden zijn zo gedetailleerd als u of uw opdrachtgever verlangt. Van conceptuele haalbaarheidstudie tot en met advies over de afwerking van de bronbehuizing. Uiteraard onafhankelijk en dankzij meer dan 25 jaar ervaring met soortgelijke projecten altijd deskundig. Wij leveren u een degelijk onderbouwd basisdocument, zoals een bestek, waarmee u kunt aanbesteden. En waarop uitvoerende partijen kunnen aanbieden.

Eerst keuzes maken, dan pas uitvoeren.

Bodemenergie speelt zich dan wel af onder het maaiveld, als je geen kennis hebt van wat er boven de grond gebeurt, verliest elk systeem zijn samenhang. Kennis van alle betrokken disciplines is daarom een voorwaarde voor succes. Juist in de ontwerpfase. Bij IF stellen wij teams samen waarmee we in staat zijn een discipline overschrijdend overzicht voor u neer te leggen. Hoe? Sleutelwoord is samenwerken. IF gaat met alle partijen in gesprek en verzamelt de benodigde informatie. Onze specialisten bundelen het tot 1 ontwerp.

Bedenk: het wordt uw systeem. In de ontwerpfase informeren wij u over zo veel mogelijk opties. Een uitgebreide risicoanalyse laat zien welke mogelijkheden bij voorbaat afvallen. Beter dat u potentiële struikelblokken vroegtijdig signaleert. Wij zetten alle aandachtspunten voor u op papier en zorgen dat iedereen in het verdere traject daar kennis van neemt. Hiermee bespaart u zichzelf een hoop financiële en tijdrovende verrassingen tijdens de uitvoering.

 Bij IF combineren wij bodemexpertise met:

  • Energietechniek,
  • Juridische zaken,
  • Werktuigbouwkunde,
  • Civiele techniek.