Een warm gevoel bij bodemenergie

3 juni 2015

Er zijn veel kritische geluiden over bodemenergie. De systemen leveren niet altijd de verwachte besparing en vergen aandacht tijdens exploitatie. Maar gelukkig zijn er ook veel positieve ervaringen met bodemenergie te vertellen. We zochten naar de ervaringen in de gemeente Utrecht.

We hielden zes telefonische interviews met beheerders en eigenaren van de volgende gebouwen met een bodemenergiesysteem: Rabobank, Uithof Utrecht, TivoliVredenburg, UMC Utrecht, Facet en St. Anthonius Ziekenhuis.

Opvallende constateringen uit de interviews zijn dat:

  •          deze beheerders hun wko met aandacht onderhouden en beheren
  •          er vooral in de opstart van de exploitatiefase aandachtspunten zijn
  •          optimalisaties vaak tot verbeteringen leiden
Beheren doe je met zorg en aandacht.

 

 

Ondanks de aandacht en soms zelfs wat problemen waar deze beheerders tegenaan lopen, zijn zij tevreden over hun systeem. Het draagt bij aan de duurzaamheidsambitie en levert een aanzienlijke bijdrage in de energiebehoefte. Sommige breiden zelfs uit.


Ervaringen van gebruikers uit het hele land kunnen tegenwoordig worden uitgewisseld via het gebruikersplatform bodemenergie. Doel van dit platform is om eindgebruikers van bodemenergiesystemen te helpen kennis te vergaren en te delen. Het platform wil de huidige en toekomstige eindgebruikers beter informeren en voorbereiden om bodemenergiesystemen beter te beheren. Voor meer informatie over het gebruikersplatform bodemenergie kunt u contact opnemen met Dick Westgeest

Sinds april 2015 bestaat het Gebruikersplatform Bodemenergie