Innovatie

Elektriciteit uit geothermie (aardwarmte)

22 januari 2016

Geothermie kan 24 uur per dag, 365 dagen per jaar, duurzame warmte leveren. Maar onze vraag naar warmte is vaak lang niet zo constant door het jaar heen. Dit zorgt ervoor dat we voornamelijk in de zomer energie 'over' hebben. Daar hebben wij nu een oplossing voor: Omzetting naar duurzame elektriciteit. Voor geïnteresseerde partijen doen wij gratis een eerste berekening van de opbrengst.

Elektriciteit uit geothermie

Geothermie (ook wel Aardwarmte genoemd) wordt in Nederland gebruikt voor de levering van duurzame warmte. Er zijn inmiddels 12 projecten in Nederland gerealiseerd waarvan de meeste in de glastuinbouw. Door het succes in de glastuinbouw en de toenemende druk op de gasvoorziening wordt er nu ook steeds vaker gekeken naar geothermie voor de gebouwde omgeving. De uitdaging in deze toepassing is dat de vraag naar warmte sterk fluctueert door het jaar heen. Het gevolg is dat de installatie in die periode weinig energie kan leveren. Het terugdraaien van de productie tijdens warme periodes is inefficient en maakt de technologie minder rendabel. Daarom hebben wij een manier ontwikkeld om die energie te gaan gebruiken om elektriciteit te produceren. 

Kan dat wel?

Anders dan in IJsland of Indonesië hebben wij in Nederland geen hele hoge temperaturen in de ondergrond. De hoogst haalbare temperatuur ligt meestal rond de 100°C (uitzonderingen daargelaten). Tot recentelijk was elektriciteitsproductie op die temperaturen zeer inefficiënt (+/- 5% rendement). Maar dat is nu anders. Onze Zweedse partner Climeon AB heeft een grote stap voorwaarts gemaakt in elektriciteitsproductie bij lage temperaturen. De Organic Rankine Cycle technologie die zij ontwikkeld hebben heeft bij een aanvoer van 100° (en koeling van 10°C) een rendement van meer dan 12%. Dit maakt elektriciteitsproductie uit geothermie nu ook in Nederland mogelijk. De onderstaande grafiek laat zien hoe de elektriciteitsproductie het ‘gat’ in de vraag opvult. Op deze manier maken we optimaal gebruik van de beschikbare energie.

Wat levert dat op?

We hebben dit concept ontwikkeld, doorgerekend en op 20 januari gepresenteerd aan marktpartijen die bezig zijn met de ontwikkeling van geothermie in Nederland. De reacties waren zeer positief. In deze gesprekken kwam onder andere naar voren dat de elektriciteitsproductie niet alleen het energetisch en financieel rendement verbeterd maar dat het ook risicoverlagend werkt. Het gaat dan vooral om het risico dat de verwachte warmtevraag tegenvalt of pas later wordt aangesloten. Doordat we nu een alternatieve invulling hebben voor de beschikbare duurzame energie kan dit risico deels worden afgedekt. Daarnaast maken we het gehele systeem duurzamer doordat we het interne stroomverbruik kunnen compenseren. We maken dus een duurzame techniek nog duurzamer en verbeteren tegelijkertijd de businesscase.  Een mooi voorbeeld van een win-win situatie

Vervolgstappen

Wij hebben op 20 januari de haalbaarheid getoetst voor verschillende projecten met overwegend positieve resultaten. Ons doel is om zo snel mogelijk over te gaan tot implementatie bij een of meerdere projecten. Voor partijen die een geothermische installatie willen ontwikkelen bieden wij een gratis quickscan aan om de mogelijkheden in kaart te brengen. Partijen die hier interesse in hebben kunnen contact opnemen met Guus Willemsen. To be continued!