Nieuws

Gebruikersdag Bodemenergie Online laat nieuwe functionaliteit zien

15 februari 2016

De nieuwe functionaliteit is volgens de provincies Drenthe, Noord-Brabant, Utrecht, Groningen en Zuid-Holland een belangrijke stap voorwaarts.

Bodemenergie Online is de software voor de overheid om het functioneren van bodemenergiesystemen (open en gesloten) te monitoren. Op 11 februari 2016 is de nieuwe versie van deze software aan vijf provincies gepresenteerd.

Het hart: projectinformatie en meetdata

De kracht van Bodemenergie Online is het bijhouden van de meetdata: verplaatste waterhoeveelheden, temperaturen en energie. En daarmee het rendement. Handhavers weten hierdoor precies welke systemen aandacht nodig hebben. Met hun tablet hebben ze direct inzicht ter plekke van de installatie. Op kantoor werken ze verder op hun desktop om hun bevindingen te verwerken. Zo wordt alles over de provinciale of gemeentelijke bodemenergiesystemen centraal opgeslagen en bijgehouden.

Bodemenergie Online Marc Maessen en Charles van der Pijl

Foto: Charles van der Pijl (l) en Marc Maessen (r)

Digitaal meetformulier

Het geautomatiseerde meetformulier is toegevoegd aan het pakket. De provincie Drenthe heeft hierdoor alle vergunninghouders in luttele tijd benaderd om de meetdata van 2015 aan te leveren.

 “Nog nooit had ik de gemeten data zo snel binnen. En helemaal compleet.”
 
 
 
 

Gert-Jan Evers, provincie Drenthe.

De vergunninghouders op hun beurt zijn ontzettend enthousiast. Geen papieren rompslomp, geen tijdsverspilling meer. De gemeten data wordt vervolgens automatisch ingelezen in Bodemenergie Online.

Rapportages

De nieuwe rapportagefunctie heeft ook toegevoegde waarde. Met een druk op de knop zijn alle systemen en hun waterverplaatsing en bijbehorende energiebesparing gerapporteerd.

“Bijna ieder dag krijg ik de vraag of er op een bepaalde locatie systemen aanwezig zijn. Nu kan ik ze in 5 minuten in kaart brengen!”
 
 
 
 
 

 Charles van der Pijl, Omgevingsdienst Haaglanden.

Bodemenergie Online Christine Marsman

Foto: Rutger Wierikx, Christine Marskamp en Jan van Arkel

VTH en LGR

De provincies concludeerden dat Bodemenergie Online een waardevolle aanvulling is op het Landelijke Grondwaterregister (LGR) en de bestaande VTH-systemen. Waar die software met name is bedoeld voor registratie en het doorlopen van de wettelijke procedures, zorgt Bodemenergie Online voor het in beeld brengen van de werking van systemen.

“Met Bodemenergie Online volg ik de werking van de systemen en zo besteed ik mijn aandacht waar het echt nodig is”
 
 
 
 
 

Marc Maessen, provincie Noord-Brabant

Tijdsbesparing

Provincies, gemeenten en omgevingsdiensten hebben hun handen vol aan de steeds groeiende hoeveelheid bodemenergiesystemen. Met name handhavers moeten de vaak honderden systemen in hun werkgebied volgen. Dat kan alleen met een systeem dat daarvoor speciaal gemaakt is. Bodemenergie Online dus.

“Bodemenergie Online bespaart minstens 50% tijd. Die kan ik nu besteden aan het samen met de eigenaar verbeteren van het rendement”
 
 
 
 
 
 

Marcel van Vulpen, provincie Drenthe.

Werkt u bij een provincie, omgevingsdienst of gemeente en bent u op zoek naar een systeem om bodemenergiesystemen te volgen? Bel of mail ons!

Foto rechtsboven: Sander Rumahloine, Gert-Jan Evers en Marcel van Vulpen