Nieuws

GEOCAP: geocapacity building in Indonesië

22 april 2015

Nederlandse bedrijven en universiteiten werken samen met Indonesische universiteiten en overheid om de geothermieontwikkeling in Indonesië structureel te stimuleren.

GEOCAP is een langjarig project waarin Nederlandse bedrijven en universiteiten samen werken met Indonesische universiteiten en overheid. Vanuit Nederland doen naast IF ook ITC, DNV-GL, TNO, Universiteit Utrecht en TUDelft mee. Vanuit Indonesie zijn de technische universiteit Bandung (ITB), Universiteit van Jakarta (UI), de universiteit Gadjah Mada (UGM), Bappenas en Inaga betrokken. Het project wordt gefinancierd door het Ministerie van Buitenlandse zaken.

 In verschillende werkpakketten wordt gewerkt aan de volgende onderwerpen

  •         Het ontwikkelen van trainingmateriaal voor onderwijzend personeel.
  •         Het doen van onderzoek relevant voor de Indonesische markt.
  •         Marktonderzoek naar de kansen voor direct gebruik van lage en middenenthalpie geothermie.
  •         Het ontwikkelen van een database.

 Een van de focusgebieden van IF is het directe gebruik van lage en midden enthalpie warmte. In Nederland heeft IF hier veel ervaring mee opgedaan in verschillende projecten in de tuinbouw en woningbouw. In Indonesië is hier momenteel weinig ervaring mee. Op dit punt levert IF grote toegevoegde waarde in het GEOCAP project. Daarnaast is IF betrokken bij:

  •         Het verbeteren van processing en interpretatie van Magneto-Telurische survey data.
  •         Onderzoek naar verbetering van putontwerp voor geothermie putten.
  •         Onderzoek naar de beste methodes voor verhoging van het debiet uit geothermie putten door stimulatie.
  •         Ontwikkelen van nieuwe methodes van exploratie van geothermie, o.a. door integratie van remote sensing en geofysische exploratie.

 Meer informatie is te vinden op de website van GEOCAP.