Geothermie

Straks zorgeloos warmte oogsten

U overweegt geothermie. Een duurzaam bodemenergiesysteem dat direct warmte levert. Zeer interessant voor projecten met een grote en geconcentreerde warmtevraag, zoals glastuinbouwclusters. Een geothermiesysteem opstarten vraagt om grote investeringen. Tijdens de exploitatiefase zal het project zich terugbetalen. Mits ‘uw’ put op de juiste plek is geboord! Voorkom daarom verrassingen achteraf en schakel tijdig de experts van IF in.

Diepte, dikte en doorlaatbaarheid van bodemlagen: er zijn zoveel parameters die de slagingskans van een geothermieproject beïnvloeden! Wij vinden het belangrijk deze risico’s voor u in kaart te brengen. Onze onzekerheidsanalyses zijn dan ook befaamd.

Nick Buik - Specialist reservoir engineering en geomechanica IF Technology

Middels gedegen geografisch onderzoek bepalen wij vooraf of een project in de toekomst voldoende vermogen zal leveren om uw investering te rechtvaardigen. Zeker bij geothermieprojecten is deze informatie goud waard. Men werkt op grote dieptes en dat brengt veel onzekerheid met zich mee. Als geen ander kan IF de aanwezige metingen gebruiken om betrouwbare onzekerheidsanalyses en risico-inschattingen te maken. Een kijkje in wat zich op reservoirniveau afspeelt, zeg maar. U profiteert daarbij van onze uitgebreide kennis en ervaring. En van de innovatieve programmatuur die wij speciaal voor deze berekeningen ontwikkelden.

IF is in meer of mindere mate betrokken bij alle geothermieprojecten in Nederland.

Ons inzicht in de ondergrond is belangrijk voor het verkrijgen van de benodigde financiering en een geslaagde uitvoering van een project. Daarnaast speelt onze expertise van reservoir-engineering en geomechanica een cruciale rol bij het verkrijgen van vergunningen. Want wat blijkt: het injecteren van water verhoogt de spanning in de ondergrond en vergroot daarmee de kans op seismiciteit. Wij kijken verder dan het systeem an sich en brengen ook alle omgevingseffecten voor u in beeld. En dankzij deze nauwkeurigheid staat u sterk. Onze klanten oogsten de beloofde warmte en hun projecten vallen netjes binnen de kaders van de verleende winningsvergunning.

Samen met IF bouwt u een systeem voor een looptijd van tenminste 30 jaar. En als er dan tegenslagen optreden, zullen wij deze samen met u pareren. Niet ‘houtje-touwtje’, maar vooraf ingecalculeerd en berekend. Voor aanvang van realisatie stellen wij namelijk een beslissingsboom op met mogelijke scenario’s en oplossingen. Elk plan gaat gepaard met een kostenplaatje en slagingskans van de betreffende route. Uniek en handig. Want doordat wij mogelijke tegenvallers kwantificeren, kunt u deze post nauwkeurig opnemen in uw begroting en risico-analyse. 

IF begeleidt geothermieprojecten van a tot z. U schakelt ons in voor:

  • Haalbaarheidsstudie: globale inschatting van de warmtevraagmogelijkheden,
  • Financiële analyse: kan een geothermiesysteem zich op deze plek terugverdienen,
  • Aanvraag opsporingsvergunning: u krijgt voor 4 jaar alleenrecht  tot boren,
  • Geologisch onderzoek: interpretatie van plaatselijke bodemgegevens,
  • Aanvraag winningsvergunning: warmte-onttrekking toegestaan, mits geen effecten buiten wingebied optreden,
  • Ontwerp: concrete tekening van het best mogelijke systeem,