Exploitatie

Gerichte exploitatie laat uw bodemenergiesysteem excelleren

U verwacht een optimaal resultaat van uw duurzame bodemenergiesysteem. De koude- en warmtelevering functioneert zoals verwacht en de streefcijfers worden netjes gehaald. Helaas, zo leert de praktijk, zijn dit geen vanzelfsprekendheden. De installaties zijn immers complex en vragen regelmatig om bijsturing. IF analyseert uw situatie en adviseert en ondersteunt bij de beste exploitatie voor uw systeem.

Een bodemenergiesysteem is geen cv-ketel met simpele aan- en uitknop. Het is een complex systeem dat voortdurend om aandacht vraagt. Hoe vast een project soms ook zit, wij krijgen het altijd weer in beweging. Dat maakt dat ik echt trots ben op mijn team.

Liesbeth van Hilten - Senior adviseur IF Technology

Wij bieden u de ervaring en expertise om elk systeem inzichtelijk te maken. Wat is goed en wat kan beter? Het oplossen van problemen vloeit daar automatisch uit voort. Daarbij fungeren wij vaak als spil tussen eindgebruiker en installateur. Onze deskundige medewerkers vertalen uw verwachtingen naar concrete technische acties en begeleiden externe installateurs of uw eigen beheerafdeling bij de uitwerking daarvan. Heldere communicatie is onze meerwaarde.

IF vindt dat exploitatie verder gaat dan alleen het technische verhaal onder de grond. Elk projectteam bestaat daarom uit een deskundig gezelschap van diverse specialisten. Met een brede expertise kijken zij naar uw bodemenergiesysteem als geheel. Dus ook naar het functioneren van de bovengrondse installaties en naar de koppeling tussen beide systemen. Wij hebben een integrale visie en zijn in staat bevindingen op verschillende niveaus te vertalen naar betrokkenen.

De exploitatie is bepalend voor de prestatie van uw duurzame bodemenergiesysteem. 

Elk systeem moet werken zoals het ontworpen is en moet betrouwbaar zijn. Met IF heeft u de aangewezen partij om uw zorgen weg te nemen. We luisteren naar uw vraag, vinden het antwoord en zorgen dat bijbehorende oplossingen technisch accuraat worden uitgevoerd. Dat gebeurt volgens de nieuwste beoordelingsrichtlijnen. Dankzij onze BRL 11000 en 6000-21 certificaten bent u verzekerd van kwaliteit en kunt u vertrouwen op een juiste inschatting van kosten en werkzaamheden. 

 Exploitatie van bodemenergiesystemen omvat voor IF een breed scala aan activiteiten:

  • Inbrengen van integrale kennis van het gehele bodemenergiesysteem,
  • Procesbewaking en aansturing tijdens het optimalisatietraject ,
  • Monitoring en sturing op rendement, inzet en energiebalans,
  • Monitoring Waterwet,
  • Voorraadbeheer,
  • Bewaking van de bronnen,
  • Invulling geven aan de verplichtingen uit de BRL 11000 en BRL 6000-21.