Studie

Haalbaarheidsonderzoek Aquathermie Energiek Poelgeest

3 maart 2020

Energiek Poelgeest, een groep bewoners uit de wijk Poelgeest, streeft een duurzame en energieneutrale wijk na.

Een lokale duurzame warmtebron voor Poelgeest

Op dit moment wordt de wijk van warmte voorzien vanuit het Leidse warmtenet dat zijn warmte nu nog haalt uit de Unipercentrale en na 2020 in de toekomst grotendeels uit restwarmte van vooral de Rotterdamse industrie. Energiek Poelgeest wil ook voor de warmtevoorziening zelfvoorzienend zijn en zoekt daarom naar mogelijkheden voor lokale en duurzame warmtevoorziening. In dat kader hebben ze een projectidee ontwikkeld over de mogelijkheden om warmte te winnen uit de Klinkenbergerplas. 

Haalbaarheidsonderzoek Aquathermie

Het gaat om Aquathermie, warmte uit oppervlakte water (Klinkenbergerplas en de Trekvaart) en uit afvalwater van de afvalwaterzuiveringsinstallatie. De studie moet uitwijzen welke bron hiervoor het meest geschikt is. Het bijzondere van dit project is dat gebruik wordt gemaakt van het bestaande warmtenet van Nuon. Volgens het plan wordt ‘s zomers warmte uit water opgenomen en opgeslagen in de bodem en in de winter via een warmtepomp opgestookt tot 70 graden en ingebracht in het warmtenet van Poelgeest. Het onderzoek wordt uitgevoerd door Greenvis BV en IF Technology.