Nieuws

IF Feliciteert Wouter van Leeuwen met de afronding van zijn promotieonderzoek!

1 november 2016

Afgelopen woensdag 26 oktober heeft onze collega Wouter van Leeuwen in het Academiegebouw in Utrecht met succes zijn proefschrift verdedigd. Hiermee heeft hij definitief zijn promotieonderzoek afgerond. In zijn onderzoek heeft hij de mogelijkheden voor de exploratie met de magnetotellurische methode voor geothermie in Nederland onderzocht.

 

In Nederland is nog weinig bekend over de potentie van ultradiepe geothermie. Dat is de warmte die van meer dan vier kilometer onder het aardoppervlak vandaan wordt gehaald. We weten simpelweg niet genoeg over de eigenschappen van de aardlagen op deze diepte. De magnetotellurische methode (MT) is mogelijk geschikt om deze diepe ondergrond in Nederland in kaart te brengen, schrijft promovendus Wouter van Leeuwen in zijn proefschrift.

MT werkt door aan het aardoppervlak de tijdsvariaties in het elektromagnetische veld te meten. Middels deze fluctuaties kunnen elektrische weerstandsstructuren van de ondergrond in beeld gebracht. Het resulterende driedimensionaal model geeft vervolgens informatie over de diepte en temperatuur van het bestudeerde geothermische reservoir. Hieruit kan onder andere het geothermisch potentieel van het reservoir worden ingeschat. Het onderstaande figuur is een voorbeeld van het resultaat van een MT survey

Het proefschrift van Wouter is hier te downloaden en meer informatie over de magnetotellurische methode is hier te vinden.