nieuws

IF has a DATE(S) - updated

18 mei 2017

Erg trots zijn wij op onze collega Robert Jan Buunk die vandaag (donderdag 18 mei) op het internationale Heat Pump Conference in Rotterdam een presentatie heeft geven over collectieve open bodemenergiesystemen (District Aquifer Thermal Energy Storage, DATES).

*Please scroll down for English*

Tijdens zijn presentatie op de Heat Pump Conference ging Robert Jan in op de voordelen en aandachtspunten van collectieve bodemenergiesystemen. Hierbij heeft hij onder andere het collectieve systeem van Campus De Uithof van de Universiteit Utrecht besproken, waarbij IF Technology betrokken is.

collectief systeem Uithof

De paper en presentatie en zijn beschikbaar op ISSUU.

------------------------------------------------------

We are proud of our colleague Robert Jan Buunk, who has given today (May 18th) a presentation about District Aquifer Thermal Energy Storage (DATES) at the at the International Heat Pump Conference in Rotterdam.

In his presentation at the Heat Pump Conference, Robert Jan addressed the benefits and concerns of DATES. As an example he discussed the DATES of Campus De Uithof of Utrecht University, a system designed by IF Technology.

The paper and presentation are available on ISSUU.