Nieuws

IF presenteert kennis op toonaangevend World Geothermal Congres in Australië

16 april 2015

Het World Geothermal Congres vindt plaats van 19 tot en met 24 april in Australië. Dit vijf jaarlijks evenement, is de grootste samenkomst van geothermische professionals in de wereld. De actuele ontwikkelingen en onderzoeksresultaten op het gebied van geothermie worden gepresenteerd.

Op het WGC zal Wouter van Leeuwen de specifieke kennisontwikkeling van IF op geothermisch vlak presenteren aan de hand van twee papers.

Het eerste paper “Management of Geological and Drilling Risks of Geothermal Projects in the Netherlands” van Nora Heijnen (IF) gaat over het managen van de risico’s en bijbehorende (extra) kosten tijdens het boren van geothermisch bronnen. De methode wordt geïllustreerd aan de hand van een aardwarmte project in Drenthe. De boodschap van het paper is dat met een gedegen riscio-analyse vooraf de boorkosten van een geothermisch project in een sedimentair bekken goed onder controle te houden zijn, ook bij het optreden van geologische- en boorrisico’s.

Het tweede paper “A Geothermal Exploration MT Data Set and its 3-D Inversion Using Two Different Codes: An Example from Western Turkey” van Wouter (IF) illustreert de processing en inversie van magnetotellurische data voor de exploratie van een geothermisch project.

MT survey is een “MRI onderzoek van de aarde” en geeft veel waardevolle informatie over geothermisch mogelijkheden.

Dit paper is geschreven in het kader van het PhD onderzoek van Wouter van Leeuwen aan de Universiteit Utrecht, in samenwerking met Transmark Renewables.

Tijdens het congres wordt dieper ingegaan op de noodzaak tot het re-processen van deze MT dataset en de door Wouter ontwikkelde MT processing techniek. Hij bespreekt de verschillen tussen de twee inversiecodes en de consequenties voor de interpretatie van het geothermisch prospect worden.