Nieuws

IF presenteert op KNW Voorjaarscongres: Gedoe in de ondergrond

23 april 2015

IF en Deltares presenteren nationale kansenkaart van Energie uit OppervlakteWater (EOW) en WKO.

Op het KNW congres presenteren IF en Deltares de kansenkaart van Nederland voor energie uit oppervlaktewater in combinatie met WKO. De kaart is ontwikkeld voor Rijkswaterstaat en biedt inzicht in gebieden waar de combinatie van EOW en WKO een bijdrage kan leveren aan het verduurzamen van de energievoorziening en verbeteren van de waterkwaliteit. Vooral stedelijke gebieden kampen 's zomers met met problemen als drijfalgen, (blauw)algen en botulisme. De sessie van Sanne de Boer (IF) en Ivo Pothof (Deltares) gaat in op de mogelijkheden rond deze perspectiefrijke combinatie van twee technieken.

 Watergangen breder dan 25 meter kunnen minimaal 50% van de warmtevraag leveren!

 

 

De uitkomsten van het onderzoek zijn beschreven in het artikel ‘Thermische energie uit oppervlaktewater: verkenning in kansenkaarten’.

Op dit moment wordt gewerkt aan twee publicaties van het onderzoek. Deze zijn naar verwachting in de zomer gereed en zullen vrij toegankelijk zijn.

Het doel van het voorjaarscongres is om bestuurders handvatten te bieden om de juiste afweging te kunnen maken. EOW is een mooie kans voor stedelijke gebieden om  nieuwe technieken te combineren en zo de ondergrond en oppervlaktewater optimaal te benutten.

 Wilt u meer informatie over EOW? Neem contact op met Sanne de Boer (06 - 31913243) of Barry Scholten (06 - 50451394)