Nieuws

IF succesvol met geologische onderbouwing SDE+ aanvragen geothermie

11 juli 2016

Het is mogelijk om SDE+ subsidie aan te vragen voor geothermische warmte. Voor de aanvraag is een geologisch onderzoek nodig als onderbouwing. TNO toetst deze onderbouwing. Voor projecteigenaren is het dus belangrijk dat de onderbouwing deze toets doorstaat omdat anders de aangevraagde subsidie naar beneden toe kan worden bijgesteld.

Geothermie is de laatste jaren sterk in ontwikkeling. Sinds het eerste  project in 2007 zijn inmiddels 14 projecten gerealiseerd. Verscheidene nieuwe projecten zijn in ontwikkeling. Geothermie wordt vooral in de tuinbouw toegepast, maar ook bij warmtenetten en in de industrie zijn er mogelijkheden.

Geologisch onderzoek

Geothermie is een van de goedkoopste bronnen van duurzame energie en komt in aanmerking voor SDE+ subsidie. Voor de SDE+ aanvraag is een geologisch onderzoek nodig. Dit onderzoek moet voldoen aan de richtlijnen van TNO. Het omvat onder andere een petrofysische analyse, seismische interpretatie, onzekerheidsanalyse en DoubletCalc berekeningen. Het onderzoek is zodanig ingestoken dat het tevens gebruikt kan worden voor een garantiefonds (RNES Aardwarmte) aanvraag. De SDE+ subsidie wordt toegekend op basis van een berekening van de meest waarschijnlijke hoeveelheid warmte die geproduceerd kan worden (50% waarschijnlijkheid, p50). Het garantiefonds wordt toegekend op basis van een berekend vermogen dat met 90% waarschijnlijkheid (p90) geproduceerd kan worden. Zie ook http://www.rvo.nl/subsidies-regelingen/sde/geothermie en http://www.rvo.nl/subsidies-regelingen/risicos-dekken-voor-aardwarmte.

100% succesvol

In de eerste openstelling van 2016 is voor 13 geothermieprojecten een beschikking verleend. Van de 13 projecten die in 2016 zijn ingediend heeft IF bij 5 projecten  geassisteerd. Deze zijn allemaal positief en conform de aanvraag verleend. Ook voor de tweede openstelling in oktober dit jaar assisteert IF bij meerdere aanvragen. In het verleden heeft IF onder andere geadviseerd bij de volgende projecten:

  • 2015: Luttelgeest en Tinte (2 van de 4 verleende projecten)
  • 2014: Andijk, Sexbierum en Kwintsheul (3 van de 5).

Ook een geologisch onderzoek nodig?

Vanaf 27 september 2016 is de tweede openstelling van de SDE+ regeling.  Ook in 2017 is geothermie weer opgenomen in de SDE+ subsidieregeling.  Heeft u een geologische onderzoek nodig voor een SDE+ aanvraag en/of voor de RNES Aardwarmte, neem dan contact op met Bas Pittens.