Nieuws

IF Technology helpt Europa met de ontwikkeling en stimulering van bodemenergie

11 juni 2015

Nederland is wereldwijd een van de koplopers als het gaat om de toepassing van (ondiepe) bodemenergiesystemen. Helaas is deze ontwikkeling niet overal in Europa op gang gekomen en blijft daardoor veel duurzaam potentieel onbenut.

Om hier iets aan te doen heeft de Europese Commissie het ReGeoCities project in het leven geroepen. Als kennispartner van dit project heeft IF Technology de missie gekregen om de Nederlandse kennis en ervaring op dit gebied te verzamelen en met de rest van Europa te delen. Zo hoeft niet elk land het wiel opnieuw uit te vinden en maken we de energietransitie in Europa een stukje makkelijker.

Voor landen die weinig ervaring hebben met bodemenergie is het eerste probleem vaak een gebrek aan normen en regelgeving. De ontwikkeling die het Nederlandse bodemenergiebeleid heeft doorgemaakt over de afgelopen 25 jaar heeft zeer waardevolle lessen opgeleverd. Door onze buren hiermee op weg te helpen kunnen we vervolgens gezamenlijk de aandacht richten op de vele resterende uitdagingen rondom de energietransitie. Op 16 juni a.s. sluiten we het project af met een grote bijeenkomst in Brussel. Voor een breed publiek aan overheden, planologen, architecten en aannemers uit heel Europa worden de ‘best practices’ gepresenteerd en onderling uitgewisseld. De informatie verzameld in het ReGeoCities project wordt vervolgens verder verspreid via de communicatiecampagne 'The heat under your feet'.