Business Case

Integrale aanpak Aquathermie en klimaatadaptatie

20 mei 2019

De openbare ruimte van de in de jaren zeventig en tachtig gebouwde wijk Schothorst in Amersfoort wordt over enkele jaren heringericht.

Deze herinrichting wordt als kans gezien om de wijk meer klimaatbestendig (adaptatie) te maken en om een alternatieve warmtevoorziening ter vervanging van aardgas (mitigatie) te realiseren met mogelijk aquathermie als duurzame warmtebron.

Een integrale aanpak van hittestress bestrijding, waterkwaliteitsverbetering en het aanpakken van wateroverlast, in combinatie met aquathermie kan een synergie opleveren waarmee maatschappelijke kosten worden uitgespaard. Ook zal deze gecombineerde aanpak leiden tot een groter draagvlak bij de belanghebbenden voor de realisatie van het project en het participeren aan aquathermie als alternatief voor aardgas. De wijk Schothorst kan hiermee een voorbeeldfunctie hebben voor de vele andere jaren tachtig wijken in Nederland die voor vergelijkbare opgaven staan.

Het te downloaden rapport is het resultaat van een haalbaarheidsstudie naar de integrale aanpak van aquathermie en klimaatadaptatie in Amersfoort Schothorst. Het rapport dient als basis voor een verdiepend onderzoek en voor een intentieovereenkomst tussen belanghebbende partijen om aquathermie een verder te brengen. Hoewel deze publicatie met de grootst mogelijke zorgvuldigheid is samengesteld, kunnen de samenstellers niet aansprakelijk worden gesteld voor schade ten gevolge van eventuele onjuistheden in dit rapport. Aan deze publicatie kunnen geen rechten worden ontleend.