Brainpark Rotterdam

Integrale benadering met hoog kennisniveau

Sinds 2008 voorziet een centrale energieopslag twee kantoorgebouwen van het Brainpark in Rotterdam van koeling en verwarming. Het opslagsysteem bestaat uit een monobron, waarbij op dezelfde locatie op verschillende dieptes in de ondergrond één warme en één koude bron zijn geïnstalleerd. In de periode 2008 tot 2010 functioneerde de installatie niet optimaal. IF evalueerde de situatie en concludeerde dat het systeem meer water oppompte dan was vergund.

Betrokken partijen hebben allemaal verschillende agenda’s en belangen. Voor een succesvol beheer moet ik alle neuzen dezelfde kant op te krijgen: richting een mooi resultaat.

Herman Velvis, senior adviseur IF Technology

Om het functioneren van de installatie te verbeteren en de vergunningvoorschriften na te leven, startten we samen met de eigenaar in 2011 een optimalisatietraject. Dit begon met een inventarisatie van de bestaande situatie. Wat deugde aan het systeem en welke ingrepen waren nodig om het systeem naar behoren te laten draaien? We ontwierpen de benodigde aanpassingen, deden de aanbesteding hiervan en begeleidden de uitvoering. Daarbij profiteerde de opdrachtgever van ons multidisciplinaire dienstenpakket. Onze medewerkers gebruikten zowel hun kennis van wat zich boven de grond als onder het maaiveld afspeelt.

Door inzet van de energieopslag bespaart Brainpark  30.000 m³  aardgasequivalenten aan primaire energie per jaar.

IF bracht de koude- en warmtevoorziening vanuit de WKO weer onder controle. Het systeem draait binnen de kaders van de vergunning en de mensen in de gebouwen kunnen comfortabel werken. Het is nu zaak deze goede situatie te handhaven. Voor het beheer maakten we een koppeling met het energiemanagementsysteem Lift. Deze online dienst zet de data van een installatie om in begrijpelijke informatie. Met de wekelijkse rapportages kunnen we snel reageren en tijdig bijsturen. Altijd in nauw overleg met de opdrachtgever en betrokken partijen.

De samenwerking met IF kenmerkt zich door vertrouwen en transparantie. Ook in Brainpark opereren we middels korte, horizontale lijnen. We geloven in respectvolle relaties, met alle partijen. Daar ligt de basis voor een succesvol project. Ook intern blijven onze experts altijd in gesprek. Hierdoor gaan kennis en ervaring nooit verloren bij ons. Er is een sterke koppeling tussen de exploitatie- en uitvoeringsfase. Leerpunten nemen we mee naar toekomstige projecten. Zo worden we nog sterker in het optimaal laden van energie uit de bodem. 

IF bracht de ontwerpuitgangspunten van het bodemenergiesysteem van Brainpark weer onder controle:

  • Maximaal debiet: 24 m³/uur (zomer) en 18 m³/uur (winter)
  • Gemiddelde hoeveelheid verplaatst grondwater: 44.000 m³/jaar (zomer) en 44.000 m³/jaar (winter)
  • Gemiddelde infiltratietemperatuur: 14ºC (zomer) en 7ºC (winter)
  • Verplaatste hoeveelheid energie: 258 MWh/jaar (zomer) en 258 MWh/jaar (winter)