Nieuws

Interferentiegebieden en bodemenergieplannen in de WKO Tool

18 februari 2015

De WKO Tool blijft zich ontwikkelen! Sinds kort is het mogelijk voor overheden om hun interferentiegebieden en bodemenergieplannen te visualiseren in de WKO Tool.

Elke gemeente is bevoegd om een interferentiegebied aan te wijzen voor bodemenergiesystemen. En in uitzonderlijke gevallen kan een dergelijk gebied ook door de provincie worden aangewezen. Vanaf nu wordt de ligging van deze gebieden via de WKO Tool gepubliceerd. Ook bodemenergieplannen (soms masterplannen genoemd) worden ontsloten in de WKO Tool. Zo krijgt elke initiatiefnemer snel een overzicht van de interferentiegebieden en de bodemenergieplangebieden in de buurt van het aan te leggen systeem. En dit is bijzonder! Een landelijk overzicht van deze gebieden bestaat namelijk nog niet. De overheid voorziet op deze manier in de informatiebehoefte over bodemenergiesystemen.

Het is aan gemeenten (en soms aan provincies zelf) om hun aangewezen gebieden aan te leveren bij de provincie. Zodra de provincie de gebieden ontvangen heeft, kan de WKO Tool de gebieden visualiseren op wkotool.nl.

Meer weten?

Wilt u ook uw interferentiegebied of bodemenergieplan ontsluiten via de WKO Tool? Ga naar www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bodemenergie/publiceren/

Hierop is een handleiding voor gemeenten te vinden van Rijkswaterstaat voor de aanlevering van dergelijke gebieden.

Voor vragen kunt u terecht bij Jan Klein Kranenburg van Rijkswaterstaat, telefoon 06 46 37 28 69 of Marc Koenders van IF Technology, telefoon 06 12 30 94 82.

Op dit moment hebben de gemeenten Delft, Rotterdam en Zuidplas hun interferentiegebieden al ontsloten.