Opinie

Is uw WKO-installatie klaar voor de winter?

10 november 2015

Een WKO-installatie met warmtepomp is voor veel gebouwen de hoofdverwarming. Hoe kunt u ervoor zorgen dat de gebruikers niet in de kou komen te staan? Is er genoeg warmte in de bodem geladen? Welke warmte-afname wordt komende winter verwacht? Op al deze vragen is een antwoord. En dat is vooruitkijken. In een WKO-installatie helpt de koelvraag in de zomer voor de warmtevraag in de winter. Belangrijk om de winter door te komen is dus de koel-vraag in de zomer. Deze moet voldoende zijn om de warmtevraag van de winter te kunnen leveren.

Terugkijken is vooruitzien

Om met een gerust hart de winter in te gaan, zal duidelijk moeten zijn of er voldoende warmte in de bodem aanwezig is om aan de warmtevraag van het pand te kunnen voldoen. Maar wat is die warmtevraag? Veel installaties draaien reeds enkele jaren. Op basis van de warmtevraag in de afgelopen jaren en het historische klimaat, is een goede inschatting te maken van de warmtevraag voor de komende winter (uitgezonderd extreme winters).

Aan de andere kant is op basis van de historische inzet van het WKO-systeem goed in te schatten hoeveel warmte in de bodem aanwezig is. Een simpel rekensommetje levert vervolgens op of er voldoende warmte is geladen om aan de warmtevraag te voldoen.

Voorbereiding op de volgende winter begint nu

Wat nu als er te weinig warmte in de bodem aanwezig is?

Het is mogelijk dat er helaas te weinig warmte is geladen. Wat betekent dat voor de warmtelevering? De warme bron raakt leeg. Er komt geen warm water meer uit, maar water met de natuurlijke grondtemperatuur (van circa 11-13°C). Een robuust ontworpen systeem kan ook met deze grondwatertemperatuur voldoende vermogen leveren om het pand te klimatiseren. Bijvoorbeeld door voldoende overcapaciteit in het door de bronnen te leveren debiet of middels een piekvoorziening. Waarbij de eerste, in het kader van duurzaamheid, natuurlijk de voorkeur geniet.

Om hetzelfde vermogen te leveren met een lege warme bron, is echter simpelweg meer grondwater nodig. Het gevaar is dat de grenzen uit de vergunning waterwet worden overschreven. Daarnaast bestaat na meerdere jaren het risico op kortsluiting met de koude bron. Dan daalt de temperatuur zelfs ónder de grondwatertemperatuur en zal ook een robuust systeem te weinig vermogen kunnen leveren.

Voorbereiden op de volgende zomer én winter

Het is ook belangrijk om het systeem voor te bereiden op de komende zomer. Voor de zomer gelden dezelfde vragen en uitdagingen. De voorbereiding op de volgende zomer én winter begint ruim van te voren. Namelijk nu. Bepaal de in de WKO aanwezige warmte én koude. Bepaal de te verwachte vraag van warmte en koude in het komende jaar en kijk waar een onbalans zit. Neem maatregelen in uw systeem om deze onbalans weg te werken. Laad meer warmte of koude door de vraag van het pand te sturen, of middels een regeneratievoorziening (energie uit oppervlakte water, droge koeler, etc.).

Kan IF mij daarbij helpen?

IF Technology kan in alle fasen van een WKO-installatie helpen bij het klaarmaken voor de winter. Door in de ontwerpfase een robuust systeem te ontwerpen. Door tijdens de exploitatiefase met behulp van Lift de energievoorraad van de WKO te bepalen en de warmte en koudevraag voor de komende seizoenen in te schatten. Mocht het onverhoopt gebeuren dat er toch problemen ontstaan? Wij helpen bij het optimaliseren van uw systeem. Maar dat is iets wat we zoveel mogelijk willen voorkomen.

Foto Raymond Bosma