Nieuws

Kamp onderzoekt pilot Ultra Diepe Geothermie (UDG) voor industriële warmte

26 juli 2016

De industrie in Nederland heeft behoefte aan duurzame warmte op hoge temperatuur (120 à 200 ºC). Geothermie kan deze warmte leveren, maar voor een goede aansluiting is dan ook winning van hoge temperatuur warmte gewenst (diepte > 4 km). Het bereik op dieptes van meer dan 4 km wordt Ultra Diepe Geothermie genoemd (UDG). Minister Kamp heeft in zijn recente kamerbrief aangegeven te willen onderzoeken of een pilot met UDG voor industriële warmte kan worden gestart.

De kamerbrief van Minister Kamp is hier te vinden. In het verleden zijn er al diverse studies gedaan om het potentieel van UDG voor de industrie in beeld te brengen, zie bijvoorbeeld het rapport van IF/Ecofys/TNO en het rapport van RVO.Er zijn op dit moment lopende initiatieven voor UDG projecten. IF Technology is bij veel van die projecten betrokken, zie bijvoorbeeld dit bericht van Parenco.

Op 4 kilometer diepte is het 130 ºC, op 6 kilometer 190 ºC.

Gemiddeld neemt de temperatuur in de ondergrond van NL toe met ca 30 ºC per kilometer diepte, en bij een gemiddelde buitenlucht temperatuur van 10 ºC kan 130 ºC gevonden worden op 4 kilometer diepte en 190 ºC op 6 kilometer diepte.

Op deze dieptes is het gesteente echter meestal weinig watervoerend, en bovendien zijn er weinig data over de eigenschappen van het gesteente, doordat de meeste olie- en gasboringen tot 3 à 4 kilometer diepte reiken. Omdat de onzekerheden dus groot zijn, en de investeringen hoog, stagneert de ontwikkeling van deze bron van duurzame warmte, die wel een groot potentieel heeft in Nederland. Daarom onderzoekt Minister Kamp of het mogelijk is om in een consortium een pilot-project te starten.

Essentieel is de omzetting van stoom uit warm water. Dat onderzoekt IF.

Industriële warmte wordt meestal gedistribueerd in de fabriek door middel van stoom. Het maken van stoom uit warm water vraagt veelal een extra omzettingsstap door middel van een warmtepomp. Hoe deze omzetting optimaal vorm gegeven kan worden wordt op dit moment onderzocht in een consortium onder leiding van ECN. IF Technology is ook deelnemer in dat consortium. Zie deze link naar het STEPS project.

Figuur rechtsboven: Heat in Place [PJ/km2] op 5,5 kilometer diepte.