Nieuws

Kennisplatform Bodemenergie van start

17 november 2014

Het Kennisplatform Bodemenergie – initiatief van SKB en BodemenergieNL – is van start gegaan tijdens een bijeenkomst in het Educatorium van de Universiteit Utrecht. Het kennisplatform richt zich op het vergroten van wetenschappelijke en praktische kennis en kunde rondom bodemenergie. Centraal staat het uitwisselen en ontwikkelen van kennis.

Bruggenbouwer
Doelgroep van het platform zijn enerzijds kennisinstellingen, universiteiten en HBO-opleidingen die zich (gedeeltelijk) bezighouden met bodemenergie. Dit kan zijn op het gebied van geohydrologie of energietechniek, maar ook op het gebied van werktuigbouwkunde. Anderzijds richt het platform zich op de gebruikers en bevoegde overheidsinstanties van de techniek. Het platform wil een brug slaan tussen deze partijen zodat informatievragen en kennisvragen gezamenlijk kunnen worden opgepakt en opgelost. 


Kennisagenda
De ruim 40 aanwezigen, waaronder medewerkers van kennisinstellingen, universiteiten en HBO-opleidingen, gemeenten en adviesbureauslieten zich bijpratenover de opzet en organisatie van het platform en hebben vervolgens gezamenlijk de kennisagenda voor de komende jaren opgesteld.

De aanwezigen zijn in vijf groepen verdeeld om met elkaar te brainstormen over de volgende drie thema’s: Gebruik en onderhoud van bodemenergiesystemen, Ontwerp van bodemenergiesystemen en Beleid en wet- en regelgeving. Het resultaat van deze middag is de formulering van drie informatievragen en drie kennisvragen. Zes groepen zijn gevormd om deze vragen verder uit te werken en hier nadere invulling aan te geven.

Brainstorm
Frank Agterberg, programmadirecteur bij SKB, gaf tijdens de bijeenkomst ‘het stokje’ (lees: puzzelstukje) over aan Martin Bloemendal, bestuurslid van BodemenergieNL die het Kennisplatform  met zijn team zal faciliteren.

Martin Bloemendal: “Het Kennisplatform Bodemenergie heeft absoluut een meerwaarde voor BodemenergieNL en daarom willen wij dit graag faciliteren. Het staat echter los van de vereniging. De kern van het kennisplatform is dat het wordt ingezet om mensen met elkaar te verbinden en te laten samenwerken in het uitdenken en oplossen van informatievragen en kennisvragen. Het is dan ook nadrukkelijk bedoeld voor alle geïnteresseerden: van kennisinstituut tot overheid en van adviseur tot eindgebruiker. Iedereen die op 30 oktober niet aanwezig was maar wel geïnteresseerd is, kan zich nu natuurlijk nog melden.”