Strategie en Organisatie

Kies de beheerstrategie die bij uw organisatie past

Als de oplevering van het zo gewenste, duurzame bodemenergiesysteem eindelijk daar is, wacht u een hele andere uitdaging. Al die tijd lag uw focus op de realisatie en daarmee bij de (kosten)technische voortgang. Nu breekt de fase aan waarbij u ‘opeens’ als koude- en warmteleverancier actief wordt. Is uw organisatie daar klaar voor? En belangrijker nog, bezit u de nodige kennis voor de beheerfase?

Ik ga het contact met bewoners en gebruikers nooit uit de weg. Zaken als contract- of tariefvorming gaat hen direct aan. Een informatieavond is dan een goede manier om iedereen bij het traject te betrekken.

Bas de Zwart - Raadgevend adviseur IF Technology

Inbedden van een energiesysteem in uw organisatie is geen sinecure. Denk alleen al aan de juridische kaders waarbinnen beheer en exploitatie moeten plaatsvinden. Zaken die misschien niet uw corebusiness zijn. Voor IF zijn dit dagelijkse werkzaamheden. Op uw verzoek inventariseren wij de verschillende strategieën, inclusief de voor- en nadelen die uit deze keuzes kunnen volgen. Mogelijke strategieën zijn het goed inrichten van eigen beheer, het uitbesteden van specifieke diensten of het volledig wegleggen van de exploitatie (outsourcing). En uiteraard begeleiden we u ook bij de organisatorische uitwerking hiervan.

Wat duurzaam begint, moet ook duurzaam worden geëxploiteerd.

 IF heeft aanwijsbare ervaring met het ontzorgen van diverse vastgoedgerelateerde partijen. Wij zijn uw kundige gesprekspartner. Onze medewerkers weten zich altijd gesteund door een compleet team van technische, financiële en juridische specialisten. Samen brengen we de vastgestelde strategie in de praktijk. Efficiënt en zonder teleurstellingen achteraf.

In deze fase begeleiden wij u in elke rol die u ons toedicht. Van initiator tot innovator en van adviseur tot WKO-makelaar. Onze werkwijze is altijd oplossingsgericht. Besluit u de exploitatie van het bodemenergiesysteem in eigen hand te houden, dan richten wij deze voor u in. Draagt u toch liever het beheer over aan een professionele energie-exploitant, dan regelen wij de overdracht. Daarbij zijn wij nooit uitsluitend gefocust op de financiën, maar houden wij oog voor de eindgebruiker(s) van het systeem. Wat duurzaam begon, moet ook duurzaam worden geëxploiteerd.

Ons team Strategie en Organisatie biedt de volgende diensten aan:

  • Keuze van beheervormen,
  • Implementatie van de Warmtewet,
  • Advies over tariefvorming,
  • Contractvorming en beoordeling,
  • Verkoop en outsourcing duurzame warmte-/koudeprojecten,
  • Waardebepaling en business cases,
  • Inrichten beheerorganisatie,
  • Geschilbeslechting.