Blog

Klimaatpraters zijn er genoeg. Wij zijn makers.

16 september 2019

Stijn Verplak van IF is veel bezig met de voorfases van projecten. Zijn werkgebied omvat bodemenergieplannen en ondergrondse ordening. Kortom: het beleidskader. Hij vertelt over het erfgoed van dertig jaar IF, het belang van collectiviteit en hoe IF de publieke en private werelden met elkaar verbindt. Onder en boven de grond.

“IF geeft praktische invulling aan beleid dat gemeentes moeten uitvoeren. Prominent in ons werk is de Waterwet. Die is belegd bij de provincies. Van oudsher kent IF de provincies zo goed dat zij de standaard die wij maakten om de bodemenergie vergunningen aan te vragen, nu gebruiken om het proces te beoordelen. Zodra een nieuwe partij de markt betreedt en een vergunning Waterwet nodig heeft, krijgt men ons format. Wie de Omgevingsdienst belt, krijgt rapporten van IF met richtlijnen. Doe het maar zo! Als partijen die opvolgen dan weet de provincie zeker dat het goed is. Dat is een deel van ons erfgoed.” 

Dertig jaar onderweg

“In de tijd bevinden we ons nu precies in het midden. We zijn dertig jaar onderweg en we hebben nog dertig jaar te gaan tot 2050. Dan is Nederland conform de klimaatafspraken aardgasloos. IF kijkt met trots terug. In dertig jaar is veel bereikt op het gebied van energie en duurzaamheid. Tegelijkertijd vraagt het doel voor 2050 de komende vijf jaar al een gigantische schaalvergroting en versnelling.”