Blog

Leg een warmtenet met duurzame bron aan en ga gebruikers aansluiten.

11 november 2019

Rory van der Heide is CCO bij IF Technology. Hij helpt partijen met versnellen in de energietransitie. Zoeken naar nieuwe mogelijkheden om ambities waar te maken, is zijn tweede natuur .

“De energietransitie is een fantastische kans voor Nederland en voor ons als bedrijf. De basis is goed: dertig jaar IF heeft volwassen technieken voortgebracht die rijp zijn voor alle denkbare combinaties en toepassingen. Dat kan enorme versnelling en werkgelegenheid brengen. En daarnaast zit een nieuwe generatie beslissers aan de knoppen. Zowel op technisch als op bestuurlijk vlak. Deze nieuwe tijd vraagt om een andere taal en mindset. Niet iedereen ziet echter de energietransitie rooskleurig in. Wie bij het oude blijft en in de glazen bol kijkt, ziet wellicht zijn marktaandeel verdampen. Wie anticipeert en met open mind en vizier het veld betreedt, heeft de beste opties. IF signaleert verandering en voorziet kansen voor grote en kleine partijen op de energiemarkt.”

Onze aanpak is beproefd

“De grote energiebedrijven stappen meer en meer in de rol van gebiedsontwikkelaar. Ze pakken daarin andere posities dan die van concessiehouder alleen. De markt vraagt daar om en met IF als partner in het gebied zijn ze daartoe sneller in staat. Want wij vertalen, verbinden en versterken.”