Risicodragende projecten

Maximaal resultaat met minimale zorgen

Sinds 2013 biedt IF eindgebruikers aan om risico’s van een duurzaam water- of bodemenergieproject uit handen te nemen. Afhankelijk van uw wens dragen wij de (deel)verantwoordelijkheden van het complete traject. Daarbij borgen we gestelde kwaliteits- en budgetafspraken en realiseren samen met u een goed werkend systeem. Alles volkomen transparant en in intensief overleg. Het ultieme vertrouwen.

Fantastisch dat we zoveel vertrouwen krijgen. Zo kunnen we laten zien wat we in huis hebben.

Pepijn Wennekers - Senior adviseur IF Technology

De vorm van onze risicodragende projecten kent vele smaken. Samen met u komen we tot het beste model en richten deze adequaat in. Daarnaast wordt IF steeds vaker benaderd om ook risicodragend te participeren in een tender. De inbreng van onze kennis, waar het gaat om duurzame energiesystemen, helpt het consortium een winnend en integraal aanbod neer te leggen. Wij dragen zelf het financiële risico van de tender: verlies is voor onze eigen rekening en bij winst komt de uitvoering van het werk bij ons te liggen. Een klassieke win-winsituatie.

De markt is er klaar voor en wij zeer zeker ook. Naast de klassieke adviestaken, wordt de vraag naar multidisciplinaire oplossingen voor duurzame energievraagstukken steeds vaker gesteld. Als geen ander is IF in staat om het hele traject, van a tot z, risicodragend en totaalontzorgend te organiseren. Ontwerp, vergunningen, bestek, aanbesteding, directievoering, beproeving, oplevering, monitoring en beheer. Wij hebben alle expertise onder één dak. Onze bedreven directievoerders, engineers en projectmanagers combineren ervaring en kennis van alle benodigde vakgebieden, op een hoog en bewezen niveau.

Ontzorgen volgens IF: wij meer verantwoordelijkheid en u meer kwaliteit.

Openheid van zaken, ook financieel, is de basis voor een gezonde samenwerking. IF kiest daarom voor een transparante werkwijze met korte communicatielijnen. Daarnaast zijn onze teams maximaal  flexibel. Ooit een energieproject gerealiseerd zonder onverwachte wendingen? Wij niet. En daarom hebben we geleerd efficiënt te anticiperen op alle voorkomende veranderingen. Ongeacht of deze technisch, geologisch of juridisch van aard zijn. Wij dragen de (financiële) verantwoordelijkheid, zonder concessies te doen aan kwaliteit. Voor u een rustig idee. 

IF voegt in haar risicodragende rol actief waarde toe aan uw investering. Of zoals één van onze klanten het verwoordt. ‘Hadden we het hele project zelf moeten organiseren, dan:

  • Was de interne organisatie flink belast met organisatie en coördinatie,
  • Was de kwaliteit lager geweest,
  • Was het budget waarschijnlijk overschreden,
  • Was de planning waarschijnlijk niet gehaald.’