Woonzorgcomplex Torkdael Wageningen

Een mooie samenwerking levert energie uit de stadsgracht

IF Technology heeft voor de Woningstichting Wageningen een innovatief energiesysteem ontworpen dat zomers warmte uit de stadsgracht haalt en opslaat in de bodem om in de winter het Woon- en zorgcentrum Torckdael mee te verwarmen. Met het afkoelen van de stadsgracht tijdens de zomerperiode wordt tevens de kwaliteit van het oppervlaktewater verbeterd.

Door samenwerking van de Woningstichting Wageningen, Waterschap Vallei & Veluwe en de gemeente Wageningen is een smart polder gecreëerd waarin energieopwekking direct een positief effect heeft op de leefomgeving.

Hans Biemond - Specialist grondwater, oppervlaktewater en energie IF Technology

Voor het verwarmen van het Woonzorgcomplex Torkdael wordt energie uit oppervlaktewater gewonnen en opgeslagen in een monobron. Door deze innovatieve combinatie is flink bespaard op investeringskosten en heeft het systeem een 25% beter rendement dan traditionele warmtepompsystemen voor woningbouw. 

Meerwaarde door samenwerken

 

 

 

 

Van concept tot beheer

In dit project heeft IF Technology de volgende werkzaamheden op zich genomen:

  •          Conceptvorming en creëren van draagvlak bij waterschap en gemeente,
  •          Milieueffectrapportages en aanvragen van vergunningen,
  •          Opstellen van een integraal ontwerp en bestek,
  •          Begeleiding tijdens aanbesteding en realisatie,
  •          Monitoring en beheer van de installatie.

In de zomer wordt warmte uit de stadsgracht onttrokken en opgeslagen in een Warmte en Koude Opslagsysteem  (WKO). Deze warmte zal vervolgens in winter weer worden opgepompt om met behulp van een warmtepomp te worden opgewaardeerd voor het verwarmen van de appartementen en het tapwater. Door het opslaan van de hoge temperaturen (meer dan 20°C) uit het zeer warme grachtwater heeft de installatie een 25% beter rendement dat traditionele bodemenergiesystemen.

25% beter rendement dan traditionele warmtepomp systemen.

Het oppervlaktewater uit de gracht wordt ingenomen met een speciaal ontwikkeld filtersysteem waardoor er geen schade ontstaat aan het waterleven. Ook zorgt het filtersysteem voor een robuuste installatie met een lage storingsgevoeligheid. Bovendien zorgt dit voor eenvoudig onderhoud.

Naast het duurzaam verwarmen van de zorgappartementen heeft het onttrekken van warmte aan het oppervlaktewater een aantal andere positieve effecten. Het water koelt namelijk af (gemiddeld ca. 3°C)  waardoor er meer zuurstof oplost. Het voordeel hiervan is het tegengaan van vissterfte en het voorkomen van botulisme. Door het afgekoelde en beluchte water ook nog op een slimme manier te lozen zal de doorgaans stilstaande gracht gaan stromen. Met deze stroming zullen drijflagen en zwerfvuil zich op specifieke plekken gaan ophopen waardoor ze eenvoudig te verwijderen zijn.

Door de inzet van warmte uit de stadsgracht in combinatie met een warmtepomp als alternatief voor een HR-gasketel, wordt  jaarlijks circa 119.000 m³ aardgasequivalenten bespaard. Deze energiebesparing leidt tot een jaarlijkse emissiereductie van 205 ton CO2 en 270 kg NOx.