Nieuws

Duurzame energie uit de bodem

24 juni 2015

Er moet veel veranderen in de Nederlandse energievoorziening. De Groningse gaskraan gaat langzaam dicht en de rechter tikt de staat op de vingers dat die 25% CO2 emissiereductie in 2020 toch echt gehaald moet worden. Kortom, het is tijd wat te gaan doen. Niet geheel toevallig werken wij al jaren aan duurzame alternatieven voor verwarming en koeling die A) geen gas gebruiken en B) veel minder CO2 uitstoten.

Warmte- Koudeopslag (WKO)

WKO is een concept dat gebruikt maakt van grondwater om energie op te slaan. Door de warmte van de zomer ondergronds op te slaan kan er in de winter heel efficiënt en goedkoop verwarmd worden. Op dezelfde manier wordt de kou van de winter dankbaar gebruikt voor verkoeling in de zomer. Op gebiedsniveau kan zo ook warmte en koude uitgewisseld worden tussen gebouwen. Dit systeem is voor grote gebruikers niet alleen goedkoper maar gebruikt geen gas en heeft een veel lagere CO2 emissie dan conventionele systemen. De installatiekosten zijn wel hoger dan de gemiddelde gasketel, maar bij aandachtig beheer en onderhoud verdient het systeem zich terug. Het systeem werkt als volgt: 

                (gemaakt door: Creative beards iov Universiteit Utrecht) 

Geothermie / Aardwarmte

Geothermie, ook wel aardwarmte genoemd, maakt gebruik van de natuurlijke warmte die diep in de aarde te vinden is. Deze warmte wordt continu vanuit de kern aangevuld en het gebruik ervan heeft geen schadelijke effecten op de mens of natuur. In Nederland wordt het ongeveer 30°C warmer per km diepte. Als we dus water van 2 km diepte oppompen is dat een comfortabele 70°C (10°C gem. aan het oppervlak + 2 x 30°C). De uitdaging in het gebruik van geothermie zit in het vinden van een laag in de aarde waar voldoende water uit te onttrekken is. Om deze lagen inzichtelijk te maken hebben wij voor verschillende provincies en gemeentes kansenkaarten gemaakt, zoals deze voor Drenthe en Groningen. Ook is IF betrokken geweest bij advieswerkzaamheden van A tot Z bij diverse geothermieprojecten. Het onderstaande nieuwsitem van RTL 4 legt kort uit hoe geothermie werkt.

 

Energie uit oppervlaktewater (Smart Polder)

Het temperatuurverschil van oppervlaktewater in verschillende seizoenen kan gebruikt worden om gebouwen te verwarmen of te koelen. Zo kan een poldergemaal die normaal gesproken wordt ingezet bij waterbeheer omgebouwd worden tot een energiecentrale die duurzame thermische energie levert. De winning van warmte uit oppervlaktewater heeft daarbij een positief effect op het verbeteren van de waterkwaliteit; o.a. het helpen voorkomen van botulisme en blauwalgen of zelfs het afkoelen van stedelijk gebied. Onze collega Barry Scholten heeft hier een TEDx presentatie gehouden op het binnenhof.