Nieuws

Minder kosten voor monitoring bij WKO

6 mei 2015

WKO’s beheren kost geld. Naast onderhoud spelen ook de eisen vanuit de vergunning Waterwet een rol. Sommige van deze eisen zijn achterhaald. Namens onze klanten onderhandelen wij met de provincie over het afschaffen van deze eisen. Hiermee besparen sommige klanten jaarlijks duizenden euro’s.

Een voorbeeld: In provincie Zuid-Holland is in het verleden bij vergunningen de eis gesteld dat er, per kwartaal, handmatig periodiek stijghoogtes worden gemeten. In de vakwereld is men het erover eens dat deze metingen geen meerwaarde hebben.

Met de jaren is er ook bij het bevoegd gezag sprake van voortschrijdend inzicht. IF heeft de afgelopen twee jaar voor elkaar gekregen dat bij projecten stijghoogtemetingen, handmatige temperatuurmetingen en overbodige bemonsteringen niet meer werden geëist.

Wat levert dit op?

De besparingen voor klanten variëren van € 1.000 tot bijna € 10.000 voor een groot systeem. Het gaat hier om een jaarlijkse besparing!

Niet alleen onze klanten (bijvoorbeeld de Rijksoverheid, KBC Eindhoven) zijn blij met ons initiatief. Ook het bevoegd gezag reageert heel positief! Uiteindelijk maakt dit WKO voor iedereen makkelijker.