Nieuws

Minister Schultz van Haegen ondertekent Green Deal met daarin Smartpolder

4 april 2016

Op de waterschapsdag op 21 maart 2016 is de Green Deal Energie van de Waterschappen ondertekend door Minister Schultz van Haegen. Hierin is de Smart polder opgenomen met twee exemplarische projecten voor het ontwikkelen van kennis en beleid over deze innovatie voor waterbeheerders.

IF Technology voert onder deze Green Deal een onderzoek uit naar de landelijke potentie van duurzame Warmte en koudewinning uit het watersysteem en de gemalen van de Waterschappen. Het resultaat van dit onderzoek zal input zijn aan het SER energie akkoord en de klimaat afspraken tussen de waterschappen en het Rijk.

Klik hier voor het persbericht van de Unie van Waterschappen.

De Unie van waterschappen heeft in het kader van de deal ook de energiekaart gelanceerd, hierin zijn meerdere projecten opgenomen voor thermische energiewinning waarbij IF Technology betrokken is.

Mooie voorbeelden zijn:

  • Waterschap Rivierenland:  Koudewinning uit plas bij Herveld
  • HHS Delfland:  Koudewinning Parksluizen
  • HHS Delfland:  Warmte-koudevoorziening kantoor Gemeenlandshuis
  • Waterschap Zuiderzeeland: Energie en gemalen: Warmtewinning oppervlaktewater Almere en koudewinning gemaal Vissering
  • HHS van Rijnland:  Smart Polder boezemgemaal Katwijk

Klik hier voor de energiekaart van de Unie van Waterschappen.