Nieuws

Nieuw bodemenergiebeleid Provincie Utrecht werpt direct vruchten af

13 februari 2015

Sinds 2014 geeft de Kadernota Ondergrond van de Provincie Utrecht de mogelijkheid om het tweede watervoerende pakket te gebruiken voor bodemenergie. Het Hubrecht Instituut op de Uithof in Utrecht is het eerste project dat hier ook direct gebruik van gaat maken. Afgelopen week is de vergunning afgegeven en eind deze maand wordt er geboord.

De Provincie Utrecht heeft een nieuwe Kadernota Ondergrond. Daarin zijn ook enkele veranderingen voor het toepassen van bodemenergie te ontdekken. In gebieden waar drinkwater winnen geen reële optie is, komt meer ruimte voor bodemenergie. 

Voorheen was in de Provincie Utrecht het diepe pakket (globaal vanaf 50 meter diepte) gereserveerd voor drinkwater. Alleen in uitzonderlijke gevallen kon een bodemenergiesysteem ook in dit diepere pakket worden toegepast.

Rondom het Hubrecht Instituut is het druk in de ondergrond. In de ontwerpfase kwam al snel naar voren dat er invloed zou zijn op een bemaling, een bestaande kelder en een andere bodemenergiesysteem. Toen de mogelijkheid voor het diepe pakket naar voren kwam, was dit een ideale oplossing. Ook omdat het  kostentechnisch voordelig is.

 

“Het systeem in het diepe pakket is ook nog eens goedkoper”

 

 

Het Hubrecht Instituut gaat gebruik maken van een koude en een warme bron van 160m³/uur in het tweede watervoerende pakket.

Klik hier voor het beleid van de Provincie Utrecht

Klik hier voor de website van het Hubrecht Instituut voor stamcelonderzoek