Nieuws

Nieuw in BodemenergieOnline: digitale meetdataverwerking

24 februari 2015

Deze nieuwe functionaliteit in onze bodemenergie-applicatie levert vergunningverleners en toezichthouders significante werklastbesparing èn direct inzicht in de werking van de vergunde systemen!

Vanaf heden biedt BodemenergieOnline de functionaliteit om de  jaarlijkse monitoringsdata van geregistreerde bodemenergiesystemen met een digitaal meeformulier op te vragen bij de vergunninghouders.

De ingediende meetdata worden na goedkeuring door de toezichthouder  opgeslagen in de projectendatabase. Hiermee wordt direct gevisualiseerd of het bodemenergiesysteem  dit  jaar heeft gefunctioneerd binnen gestelde vergunningseisen, zoals waterverplaatsing, energiebalans en temperaturen.

Digitaal meetformulier levert nog sneller inzicht ! – Gert- Jan Evers, provincie Drenthe.

 

 

Zo creëert BodemenergieOnline voor provinciale en gemeentelijke overheden snel inzicht in de werking  van de open en gesloten systemen.

Wilt u meer informatie over BodemenergieOnline?  Neem contact op met Rutger Wierikx -06 300 79 509.