Nieuws

Nieuwe WKO Tool Nederland online!

26 augustus 2016

De nieuwe WKO Tool Nederland is online. De tool is geheel herzien en heeft belangrijke nieuwe functionaliteiten gekregen. Met name de opname van interferentiegebieden en de locaties van bodemenergiesystemen springen in het oog.

De WKO Tool Nederland bestaat sinds 2010 en wordt beheerd door Rijkswaterstaat. De tool berekent de kosten van een bodemenergiesysteem op elke willekeurige locatie in Nederland. Daartoe worden berekeningen uitgevoerd tussen een energiemodule, de belangenkaarten en de database van de bodem. De WKO Tool is hier te vinden.

Populariteit bodemenergie groeit
De tool bepaalt snel en eenvoudig of bodemenergie op een locatie mag, kan en wat het kost. Bovendien berekent de tool de energiebesparing en CO2-emissiereductie. Iedere dag wordt de tool 250 keer geraadpleegd, en dit aantal groeit. Bodemenergie wordt populairder omdat het een duurzame en groene manier van verwarmen en koelen is. Hieronder is een voorbeeld te zien van het rekenadvies voor een kantoor van 10.000 m2 vloeroppervlak.

WKO Tool haalbaarheid advies

Waarom een nieuwe tool?
Een groep representanten van provincies en gemeenten zitten in de klankbordgroep van de WKO Tool. Zij geven feedback over de gewenste functionaliteit. Deze input heeft ertoe geleid dat de tool "open source" is geworden (HTML5). Hierdoor is de tool te raadplegen in vrijwel alle browsers, waaronder de laatste versies van Google Chrome, Firefox, Internet Explorer en Safari.Ook was het een grote wens om relevante informatie voor initiatiefnemers te ontsluiten. Hieronder staan de meest aansprekende functionaliteiten:

 • Alle bodemenergiesystemen zichtbaar
  De enige website waarop alle open en gesloten bodemenergiesystemen te zien zijn, en ook alle overige onttrekkingen. De WKO Tool heeft namelijk een live verbinding met het Landelijke Grondwaterregister (LGR). Belangrijk, want zo kunnen initiatiefnemers zien of hun buren een systeem hebben en daarmee interferentie voorkomen.

Open bodemenergiesystemen WKO KWO Zuidas Amsterdam

Figuur: bodemenergiesystemen (ook wel KWO's of WKO's genoemd) op de Zuidas in Amsterdam

 • Interferentiegebieden
  De enige website waar interferentiegebieden te zien zijn. Op dit moment zijn de interferentiegebieden in de provincies Zuid-Holland, Noord-Holland en Groningen te zien. De andere provincies volgen spoedig. Binnen interferentiegebieden gelden vaak aanvullende regels waar rekening mee moet worden gehouden.

Interferentiegebieden WKO Tool

Figuur: Interferentiegebieden in de gemeenten Rotterdam, Delft en Zuidplas

 • Bodemenergieplannen (of masterplannen bodemenergie)
  Deze plannen worden in de loop van 2016 en 2017 aangeleverd en in de tool gezet. Bodemenergieplannen geven aan waar wel en niet systemen mogen worden geplaatst.
 • Sterprojecten
  Inspirerend zijn de sterprojecten in de WKO Tool: dit zijn installaties die goed presteren en waar de eigenaar blij mee is. Hun ervaringen (goed en minder goed) zijn in de tool opgenomen. Het is zeer leerzaam om hierover te lezen! U kunt zelf ook een sterproject in de tool laten opnemen als u tevreden bent over uw bodemenergiesysteem, klik daarvoor op deze link om het aanmeldingsfomulier te openen.

Sterprojecten WKO Tool

Figuur: sterprojecten in de WKO Tool

Hier vindt u het persbricht van RVO over de nieuwe WKO Tool.

Andere tools
De tool is bedacht, ontworpen en gebouwd door IF Technology. Naast de WKO Tool heeft IF Technology Bodemenergie Online (monitoring van systemen voor overheden) en Lift (beheer van installaties voor gebouweigenaren) ontwikkeld.. Wilt u meer weten over deze tools of de mogelijkheden om een voor u op maat gemaakte tool te ontwikkelen? Wij komen graag vrijblijvend bij u op gesprek.