Nieuws

Nijmegen-zuid kansrijk gebied voor geothermie ten behoeve van warmtenet

1 augustus 2016

De provincie Gelderland heeft IF Technology laten onderzoeken wat de kansen zijn voor geothermie in de stadsregio Arnhem Nijmegen. Aanleiding voor het onderzoek is de behoefte aan duurzame warmte voor het warmtenet dat voorzien is in de regio. Uit het onderzoek blijkt dat vooral het gebied aan de zuidzijde van Nijmegen kansrijk is.

Geothermie (ofwel aardwarmte) is een zich snel ontwikkelende bron van duurzame energie in Nederland. In relatief korte tijd is de jaarlijkse productie van geothermische warmte toegenomen van 0,3 PJ in 2009 naar 1,5 PJ in 2014 (Het totaal Nederlands energieverbruik is circa 3.000 PJ).

Inmiddels zijn 14 projecten gerealiseerd, en in 2016 is in de eerste ronde voor 13 projecten SDE+ subsidie aangevraagd (waarvan 5 succesvol door IF, zie hier). Deze snelle groei gaat dus door. Geothermie leent zich vooral goed voor het leveren van duurzame warmte aan relatief grote warmtevragers zoals glastuinders, warmtenetten en industrie.

14 geothermieprojecten zijn gemaakt, voor 13 projecten is SDE+ subsidie aangevraagd.

Geothermie is afhankelijk van de geschiktheid van de ondergrond voor de productie van warm water. Er moeten lagen zijn die watervoerend zijn. Daarom starten geothermieprojecten meestal met een studie naar de locale geschiktheid van de ondergrond.

De studie van IF Technology naar het potentieel in de regio Arnhem-Nijmegen heeft aangetoond dat er aan de zuidzijde van Nijmegen potentieel is. Dit potentieel bevindt zich op een diepte van 4 à 5 km in oude kalksteen lagen. Als het warmtenet in Nijmegen voldoende warmtevraag heeft, dan is het geothermieproject economisch rendabel, mede dankzij de SDE+ subsidie voor duurzame warmte.

Op 4 à 5 kilometer diepte onder Nijmegen-Zuid zit een geschikte kalksteenlaag.

Of de kalksteen inderdaad voldoende water kan leveren voor een economisch gezond project is op dit moment nog onzeker. Eerst dienen meer onderzoeken uitgevoerd te worden die de eigenschappen van de diepere ondergrond beter in beeld brengen. Hierbij gaat het met name om het opnieuw analyseren van oude seismische data en het verzamelen van nieuwe seismische data (seismiek is een soort echo van de ondergrond).

Het rapport van IF kan hier worden gedownload.