Nieuws

Ondergronds bergen en terugwinnen van water in stedelijk gebied

3 mei 2016

Rijssen-Holten en Rheden waren de eerste Nederlandse gemeenten die een systeem hebben aangelegd waarbij regenwater in de bodem kon worden opgeslagen. Samen met IF Technology waren ze daarmee hun tijd vooruit, blijkt uit een zojuist verschenen publicatie van Stowa, Deltares en KWR.

In Nederland wordt veel water in najaar en winter naar de zee afgevoerd, terwijl in voorjaar en zomer aanvoer van water nodig is en watertekorten kunnen optreden. Als er in de zomermaanden hevige neerslag valt, wordt dit snel afgevoerd om wateroverlast te voorkomen. Door klimaatverandering zullen de extremen toenemen, waardoor de kans op wateroverlast én watertekort groter wordt.

Het ligt voor de hand te kijken in hoeverre watertekorten en wateroverschotten met elkaar zijn te verbinden door een vorm van ‘actief voorraadbeheer’ toe te passen, om de nadelige gevolgen van extremer weer te beperken. De ondergrond kan hiervoor in principe als natuurlijke buffer dienen. In de glastuinbouw en landbouw zijn op dit gebied de laatste jaren diverse (proef)projecten uitgevoerd, met veelbelovende resultaten.

In dit rapport van Stowa zijn de mogelijkheden en potentiële knelpunten op een rijtje gezet. Dit onderzoek heeft ervaringen van de projecten in Rijssen-Holten en Rheden gebruikt. Beide projecten zijn ontworpen door IF. Over het project Rijssen-Holten heeft de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) een informatieblad uitgegeven. Het persbericht vindt u hier. Lees ook het persbericht dat verscheen toen het project in de Steeg in de gemeente Rheden werd gerealiseerd.

Geinteresseerd in de mogelijkheden van ondergrondse opslag van regenwater in uw gemeente? Bel of mail ons gerust vrijblijvend.