Onderzoek

Online interferentietoets voor gesloten bodemenergiesystemen

24 juni 2015

Sinds 1 juli 2013 hebben de gemeenten de taak om te controleren of nieuwe bodemenergiesystemen geen nadelige invloed hebben op nabije systemen. Dit kost tijd en geld voor zowel de opdrachtgever als het bevoegd gezag. Wij hebben voor de gesloten systemen een online toets ontwikkeld die dit hele proces sneller, preciezer en makkelijker maakt

Hoe werkt het nu?
initiatiefnemers moeten tijdens de melding van een gesloten bodemenergiesysteem aantonen dat de installatie niet negatief interfereert met andere systemen. De gemeente of omgevingsdienst, als bevoegd gezag, toetst deze berekening. Voor beide partijen vereist dit de nodige tijd en kennis. Daarnaast is het process ondoorzichtig en kan dit tot discussies leiden over aannames en de gebruikte methodes. Dit is niet alleen vervelend voor beide partijen maar het vormt ook een belemmering in de transitie naar een duurzame samenleving. 

Interferentie testen met een druk op de knop

 

 

Hoe kan het beter?
IF Technology heeft de InterferentietoetsOnline ontwikkeld die de berekening volledig automatiseert. Wij schatten dat deze tool het toetsen van interferentie in minstens de helft van de tijd doet. Ook voldoet de tool altijd aan de nieuwste methodes en wetgeving zonder dat u daar iets voor hoeft te doen. Voor het gemak is de tool in de webbrowser te gebruiken en dus zonder installatie altijd te bereiken. De tool is aan te schaffen via een eenmalige bijdrage of een periodiek abbonement. De kosten zijn afhankelijk van het type gebruiker maar verdienen zichzelf terug vanaf vanaf zo'n 10 aanvragen per jaar

Voor wie is het bedoeld?
De tool is in eerste instantie voor overheden ontwikkeld die de aanvragen behandelen. Maar deze tool kan ook voor marktpartijen zeer interessant zijn als zij meerdere vergunningen per jaar aanvragen. Wij rekenen graag voor u uit of dit in uw situatie een kostenbesparing oplevert. Mocht u interesse hebben kunt u de interferentietoets hier bekijken en testen. Voor vragen, opmerkingen of een prijsopgaaf kunt u ons uiteraard altijd mailen of bellen.

Ook aanvragers van vergunningen kunnen kosten besparen