Onze missie

In 2020 moet 14% van de totale hoeveelheid opgewekte energie bestaan uit hernieuwbare energie. Onze missie is om een zo groot mogelijke bijdrage te leveren aan het realiseren van deze duurzame ambitie.

Wij voelen ons verantwoordelijk om een bijdrage te leveren aan het verduurzamen van energiebronnen. We werken aan praktische en effectieve oplossingen voor de maatschappelijk gewenste transitie van fossiele naar duurzame energiebronnen. Daarin staat bodemenergie centraal. In combinatie met slimme concepten voor het benutten van hernieuwbare koude en warmte uit de omgeving, zoals oppervlaktewater. We verbinden dit ook aan oplossingen die buiten onze vakgebieden vallen, als opdrachtgevers en het milieu daar het meest bij gebaat zijn. Robuuste oplossingen die niet alleen nu, maar ook op de lange termijn uitkomst bieden en het gevraagde rendement opleveren.

Wij denken in vindingrijke oplossingen voor water, ondergrond- en energie. Bij IF combineren we verschillende technieken in creatieve, nieuwe oplossingen.  Door te luisteren naar de vragen en wensen van maatschappij en klanten, creëren wij het beste antwoord op de vraag van de klant: standaard- of maatwerk. Een antwoord dat leidt tot concrete meerwaarde voor u. Minder energiekosten, meer energiebesparing, hoger rendement en een betere, duurzame reputatie.

Wij adviseren en realiseren oplossingen voor nú, maar met focus op de toekomst. Wij durven te pionieren. Onszelf vragen te blijven stellen. Elkaar en onze opdrachtgevers uitdagen en inspireren om net dat ene stapje verder te gaan. Want vele kleine stapjes leiden uiteindelijk tot een grote sprong voorwaarts. Tot meer duurzaamheid. En vooruitgang.

Verantwoordelijk. Vindingrijk. Vooruitgang.