Nieuws

Garantieregeling aardwarmte forse stimulans voor geothermie in Nederland

19 juli 2016

Met gepaste trots delen wij de resultaten van het onderzoek dat wij samen met onze partners hebben uitgevoerd voor het ministerie van Economische zaken. Wij zijn blij dat minister Kamp onze inzichten deelt: het huidige financiële instrumentarium dat beschikbaar is voor de ondersteuning van aardwarmte werkt goed, maar om de duurzaamheidsambities te verwezenlijken zijn aanvullende maatregelen gewenst. Daarom wordt de garantieregeling aardwarmte door minister Kamp voortgezet en geactualiseerd. Daarmee blijft de garantieregeling voor komende 5 jaar een forse stimulans voor geothermie.

De belangrijkste maatregelen die minister Kamp neemt naar aanleiding van ons rapport zijn:

  1.      Voortzetting van de garantieregeling aardwarmte gedurende de komende vijf jaar.
  2.      Onderzoeken of een waarborgfonds en een exploitatiegarantie mogelijk is ter stimulering van geothermie.
  3.      Het verkennen of het delen van recente niet-openbare informatie over de ondergrond mogelijk is.

geothermie aardwarmte Kamp

Samen met CFG France, E-kwadraat, Marsh, Triple Bridge en Spidron heeft IF Technology dit voorjaar uitvoerig met marktpartijen gesproken. Op basis van de gesprekken en een aantal werksessies is gebleken dat het huidige instrumentarium van groot belang is voor de markt. Vandaar de eerstgenoemde maatregel.

Tegelijkertijd zijn er een aantal knelpunten gesignaleerd. Uit ons onderzoek blijkt onder andere dat we bij geothermieprojecten te maken hebben met geologische, boor-, exploitatie- en afnamerisico’s. Niet al deze risico’s zijn goed te verzekeren in de markt.  Als gevolg van deze risico’s eisen banken een relatief hoog aandeel eigen vermogen, tot ca 40% van de (hoge) investering.

Minister Kamp onderzoekt of een waarborgfonds of exploitatiegarantie mogelijk is.

Daarom gaat Kamp onderzoeken of een waarborgfonds of exploitatiegarantie mogelijk is, zodat een deel van de risico’s ondervangen wordt. Daarnaast worden een aantal acties uitgezet waarmee de financiering verbeterd wordt, zoals het verzorgen van goede informatie voor banken via het NIA en EFDE, en het betrekken van de EIB voor een portfolio van projecten.

Voor die gebieden waar nu relatief beperkte informatie beschikbaar is over de ondergrond, gaat Kamp onderzoeken of de wel bestaande maar nog niet publieke informatie ter beschikking kan komen en of dat hij anderszins kan helpen bij het in kaart brengen van kansrijke gebieden. Kamp maakt ook duidelijk dat hij  met een consortium een pilot wil starten met Ultra Diepe Geothermie (UDG).

Wilt u meer informatie over dit geothermie? Kijk dan eens bij een van deze linkjes of neem contact op met Nick Buik.