Nieuws

Opslag van warmte maakt groot aandeel zonnewarmte haalbaar en betaalbaar

9 mei 2017

Op 19 april j.l. was er een bijeenkomst bij het hoofdkantoor van NUON in Amsterdam, georganiseerd door Stichting Warmtenet, RVO en Holland Solar. De bijeenkomst had tot doel de kansen van grootschalige zonthermische systemen in Nederland te belichten.

In Denemarken zijn al veel grootschalige zon-thermische systemen aanwezig. Dergelijke zonnewarmtecentrales bestaan in de regel uit velden met zonnecollectoren, gekoppeld aan een warmtenet voor een dorp, wijk of stad. De prijs van de zonnewarmte die daarbij wordt geleverd aan het net bedraagt nu ongeveer 30 a 50 euro/MWh (ca 8 a 14 euro/GJ). Het aandeel zonnewarmte in het net kan zonder opslag oplopen tot ca 20% van de totale warmtevraag. Dan wordt dus vooral warmte geleverd in de zomer voor warm tapwater.

Het aandeel economisch haalbare zonnewarmte kan oplopen tot ca 50% als een warmteopslag onderdeel vormt van het systeem. Dan kan namelijk in de zomer warmte worden opgeslagen voor gebruik in de winter. Tijdens de bijeenkomst gaf Guus Willemsen van ons bedrijf een presentatie over de ervaringen met opslag van warmte in de ondergrond in Nederland, zie ook hier voor de presentatie.

Hieruit blijkt dat opslag van warmte in de ondergrond in Nederland een bewezen technologie is, en ook al wordt toegepast bij diverse zonnewarmteprojecten. Voorbeelden van deze combinatie zijn het project voor 96 woningen in Beyum (Groningen, sinds 1983), het 2 MW project voor 382 appartementen in Haarlem (sinds 2000) en het nieuwe kantoor (14.000 m2) van het NIOO in Wageningen (sinds 2007).

Aandachtspunt voor deze vorm van opslag is het juridisch kader. Op dieptes van minder dan 500 m-mv zijn opslagtemperaturen hoger dan 25 graden Celsius alleen toegestaan als de provincie daar speciale toestemming voor geeft. Op grotere dieptes is de mijnbouwwet van toepassing, en daar gelden deze beperkingen niet.

Voor een overzicht van alle presentaties en voor een verslag van de bijeenkomst, klik hier.