Nieuws

Overzicht van WKO in de wereld

11 juli 2018

WKO is een bekende en veel toegepaste duurzame verwarmings- en koelingstechniek in Nederland, met name bij grotere kantoren, ziekenhuizen en universiteitscampussen. Ondanks de grote populariteit in Nederland, wordt deze vorm van duurzame energie vrij weinig in het buitenland toegepast. Wereldwijd wordt het aantal WKO-systemen ingeschat op circa 2,800, waarvan 85% in Nederland. Er is echter wel en toenemende belangstelling in landen als het Verenigd Koninkrijk, Verenigde Staten, België, Duitsland, Japan en China.

De Karlsruhe University heeft in samenwerking met IF Technology een overzichtsartikel geschreven over het voorkomen van WKO wereldwijd. Het gaat in dit artikel specifiek over open bodemenergiesystemen (ATES, Aquifer Thermal Energy Storage). Naast het overzicht over het voorkomen en de geschiedenis van WKO in verschillende landen, wordt ingegaan op de marktbarrières om de duurzame energietechniek te vercommercialiseren in de verschillende landen.

Het artikel is gepubliceerd in een Elsevier uitgave van Renewable and Sustainable Energy Reviews. De samenvatting van het artikel is hier te lezen: https://doi.org/10.1016/j.rser.2018.06.057.

Als u het volledige artikel wilt lezen, stuur dan voor 25 augustus 2018 een e-mail aan Bas Godschalk. Tot 25 augustus 2018 kunnen we u gratis toegang geven tot het artikel.