Nieuws

Platform Energy Storage NL

18 november 2014

Op donderdag 6 november is het platform Energy Storage NL opgericht. Het platform wil bedrijven, kennisinstellingen, overheden en financiers op een betekenisvolle manier met elkaar verbinden zodat er voor energieopslag duurzame business cases ontstaan die een bijdrage leveren aan een succesvolle transitie naar schone, betrouwbare en betaalbare energie. IF Technology is betrokken bij dit initiatief.

Groeiende behoefte aan flexibilisering

Door de sterk toenemende dynamiek van vraag en aanbod van energie groeit de behoefte 
flexibilisering van het energiesysteem en aan nieuwe vormen van energieopslag. De 
markt voor energieopslag groeit op dit moment met 40% per jaar. Marktonderzoekers 
verwachten een verhonderdvoudiging van de opslagcapaciteit in de komende 10 jaar. Of 
het nu gaat om de opslag van elektriciteit uit wind of zon, voertuigen op elektriciteit of 
waterstof, warmtebuffers voor de gebouwde omgeving of virtuele opslag in elektriciteits- 
en gasnetten, het zijn stuk voor stuk nieuwe innovaties die kansen bieden voor de 
bedrijven en kennisinstellingen.

Samenwerking in Cluster

Om innovaties in energieopslag ook tot een zakelijk succes te maken is meer nodig dan 
alleen technologie. Samenwerking tussen bedrijfsleven en kennisdragers is een 
voorwaarde voor succes. Vanuit het Cluster Energie is het initiatief genomen om 
innovatie en business bij elkaar te brengen in een nieuw platform ‘Energy Storage NL’. 
In het netwerk worden trends en actuele ontwikkelingen in de markt, technologie en 
maatschappelijke ontwikkelingen gedeeld. In 2015 gaat het platform een Industry 
Roadmap ontwikkelen die bedrijven en programma-verantwoordelijken meer inzicht wil 
geven in de toekomstige business cases van energieopslag. 

Het netwerk kent op dit moment ruim 30 deelnemers uit wetenschap, kennisinstituten en 
bedrijfsleven. Betrokken partijen zijn onder andere Siemens, TU-Delft, SMA, DNV-GL, ECN, 
DIFFER, WaterstofNet, IF Technology, TNO, Enexis, Alliander en nog een tiental 
MKB bedrijven en technologie start-ups. Op LinkedIn heeft Energie Opslag Nederland 
een community met bijna 400 personen. 

Op 9 december 2014 organiseert Energy Storage NL haar eerste publieke bijeenkomst 
tijdens de Cleantech Business Day 2014. Tijdens het event krijgen bezoekers een breed 
overzicht van de ontwikkelingen op het gebied van energieopslag en kunnen ze een 
actieve inbreng hebben in de Industry Roadmap. Meer informatie over de Cleantech 
Business Day vindt u op www.cleantechbusinessday.nl

Energy Storage NL zal ons land ook vertegenwoordigen in EASE, de European 
Association for Storage of Energy.